Certificeringen en standaarden

Het belang dat Careweb hecht aan beveiliging van persoonsgegevens en kwaliteitsbewaking wordt benadrukt via onze certificeringen en verklaringen. Door Careweb te laten toetsen aan onderstaande standaarden laten wij zien dat onze software en bedrijfsprocessen voldoen aan de hoogste eisen van beveiliging. Dit betekent dat wij kunnen garanderen dat de data van uw (toekomstige) cliënten veilig, en altijd beschikbaar blijven.

Careweb PGO opgeleverd

Per 10 december 2019 is Careweb officieel MedMij deelnemer in het DVP (Dienstverlener Persoon) domein.

Het MedMij-label bevestigt dat PGO’s (Persoonlijke Gezondheids Omgevingen) en ICT-systemen van zorgaanbieders voldoen aan alle afspraken over uitwisseling van gegevens, die zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel. Hiermee is voor burgers en zorggebruikers een belangrijke stap gezet op weg naar eigen regie over de gezondheid. 

Met de toetreding tot de MedMij deelnemers, sorteert Careweb definitief voor op participatie aan het VIPP, het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Instellingen die Careweb gebruiken zijn in de toekomst daarmee verzekerd van de ondersteuning en infrastructuur die hiervoor vereist zijn. Dit is nodig om bij de realisatie van PGO’s  te voldoen aan alle standaarden en eisen. Careweb werkt aankomend jaar hard, in samenwerking met haar gebruikersvereniging, om ook als DVZA (Dienstverlener Zorgaanbieders) het MedMij label te ontvangen. 

MedMij

Wat is MedMij?

MedMij is dé Nederlandse standaard voor veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorggebruiker en zorgverlener via een persoonlijke gezondheidsomgeving. MedMij maakt spelregels voor deze uitwisseling. Persoonlijke gezondheidsomgevingen en organisaties die het MedMij-label dragen, moeten zich aan deze spelregels houden. Het betekent dat zij op een door MedMij goedgekeurde manier gegevens met elkaar uitwisselen en met deze gegevens omgaan: veilig en betrouwbaar.

Bekijk hier de MedMij-animatie voor meer uitleg.

NEN 7510

Careweb is gecertificeerd voor de NEN 7510 – dé informatiebeveiligingsnorm voor zorginstellingen. Ons volledige primaire proces voldoet dus aan de strengste normen op het gebied van kwaliteit, beveiliging, continuïteit en betrouwbaarheid. 

Lees hier meer informatie over de NEN 7510.

Klik hier voor ons certificaat.

ISAE 3402 Type II

Als eerste softwarepakket in onze branche, beschikt Careweb over een ISAE 3402 type 2 verklaring voor GBGGZ en de DBC’s. Dit betekent dat organisaties die Careweb gebruiken, kunnen besparen op accountantsverklaringen: een audit op de validatiemodule en de beheersprocessen is al uitgevoerd. Als klant heeft u de garantie dat Careweb verantwoorde zorg mogelijk maakt. Ook de zelfcontrole GGZ wordt op vele punten afgedekt door deze verklaring.