‘Door onze krachten te bundelen hebben ook kleine zorgaanbieders bestaansrecht ‘, Anita van den Broek, bestuurder bij coöperatie Zorg Xtra

Samenwerking met Careweb heel zinvol

‘De reden dat we coöperatie Zorg Xtra hebben opgericht heeft te maken met de ontwikkelingen rondom de aanloop naar de aanbestedingen in 2021. Gemeenten en provincies willen in toenemende mate centraler inkopen en contracten afsluiten met minder (maar grotere) contractpartners.’ Aan het woord is Anita van den Broek, bestuurder bij coöperatie Zorg Xtra, een coöperatie van 15 zorgaanbieders die maatwerkbegeleiding en –behandeling bieden.

Coöperatie bundelt krachten

‘Door het vormen van een coöperatie van kleinere aanbieders, zijn we beter in staat om de zwaardere zorgvragen te contracteren. Door het bundelen van onze krachten hebben we zowel meer capaciteit als meer typen zorg in huis dan wanneer we alleen opereren. Het was daarom eigenlijk niet meer dan logisch om met elkaar in gesprek te gaan met als doel om deze stevige en zinvolle samenwerking te realiseren’, aldus Anita. ‘Toen we met elkaar in gesprek raakten, en keken naar de veranderingen in de markt, trokken we al snel de conclusie dat niets doen geen optie was. Dan deden we als relatief kleine partijen immers niet meer mee in de aanbestedingen. In de praktijk zouden we dan vooral vanuit onderaannemerschap bij de wél gecontracteerde partijen werken en dat vonden we geen prettig vooruitzicht. Op zich is die werkwijze niet zo erg, maar het maakt je afhankelijk en bovendien kun je wat minder je eigen kleur behouden. En dat zou kunnen botsen, ook omdat we best een sterke visie hebben op hoe wij geloven dat goede zorg eruit zou moeten zien. Lang verhaal kort: het was heel helder dat we actie wilden ondernemen. We wilden zelf een poging doen om überhaupt een kans te maken.’

Een prachtig resultaat

‘En hoe mooi is het dan dat je je eigenheid kunt behouden door kleinere zorgaanbieders te verenigen in een coöperatie. Daarin kan iedereen zijn eigen zelfstandigheid behouden om in te schrijven op aanbestedingen. Met behoud van eigen visie. In het voortraject hebben we met meerdere partijen gesproken, en daarin hebben we gekeken naar ieders visie, en soms ook ‘nee’ gezegd als dit niet paste in het geheel. Vanuit die visie hebben wij de coöperatie opgericht, deze bestaat uiteindelijk uit zo’n kleine 15 leden.’

Cliënt gaat naar één loket, dat is een voordeel

‘Het voordeel voor de cliënt is dat deze met één loket te maken heeft. Je moet je voorstellen dat we met complexe casussen te maken hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om een gezin waarin een intensieve GGZ-behandeling nodig is en wellicht begeleiding vanuit de Wmo. Dan moet men normaliter naar verschillende adressen om aanmeldingen te doen. Elke zorgaanbieder heeft immers zijn eigen loketje. Door onze coöperatie is het mogelijk om één intake te doen, waarin alles wordt meegenomen. Erg prettig, zeker als je nadenkt over de uitdagende, energievretende situatie waarin sommige mensen zich bevinden. Vanuit dat gesprek worden de verschillende procedures georganiseerd. Bijvoorbeeld, als er een vraag gesteld wordt over een diagnostisch traject, een traject waar systeemtherapeuten bij nodig zijn en daarnaast ook nog opvoedondersteuning waarbij gezinsleden op verschillende locaties wonen, dan kan de systeemtherapie bijvoorbeeld het zwaartepunt zijn. De zorgaanbieder die dit vanuit de coöperatie gaat verzorgen is het regievoerend lid, en start het traject op. Dit lid heeft ook tevens de eindverantwoordelijkheid.’

Samenwerking met Careweb heel zinvol

‘Via de samenwerking met Careweb hebben wij een vorm gevonden waarbij de coöperatie degene is die het Careweb account heeft. De leden kunnen allemaal in hun eigen omgeving registreren, en zij zorgen er zelf voor dat het regievoerend lid een overzicht heeft van alle uren’, vervolgt Anita. ‘Dit regievoerend lid vult vervolgens een bestand dat wordt geïmporteerd in Careweb, en vanuit daar gaat er automatisch een factuur naar de gemeente of andere financier(s) Je kunt je voorstellen dat de software die Careweb biedt, een fantastische bijdrage levert aan onze coöperatie. We zijn dan ook heel blij met de samenwerking met Careweb.’

Alles voor de cliënt: dát is de basis

‘Samenvattend kunnen we stellen dat we een relatief uitdagende periode achter de rug hebben, maar uiteindelijk hebben we zowel voor de cliënt als voor onszelf veel voordeel kunnen behalen. Al is het wel zo dat we de bedrijfsuren die we maken voor onze coöperatie, nergens kunnen declareren. Dat is wel eens jammer, tegelijkertijd geldt dit voor alle leden. Laten we maar zeggen dat gedeelde smart halve smart is. Wij kijken vooral naar het belang van de kleinere zorgaanbieders, die op deze manier bestaansrecht houden, en nog belangrijker: die van de cliënten. Zij hebben baat bij de persoonlijke benadering en kwalitatief goede zorg die vaak zo kenmerkend is voor gespecialiseerde zorgaanbieders. Uiteindelijk is dát waar we het allemaal voor doen.’