Elektronisch declareren

elektronisch declareren

 

Declareren gaat normaliter heel eenvoudig via Careweb. Maar in de praktijk komt er helaas weleens een set declaraties terug.

Een van de oorzaken is dat verschillende zorgverzekeraars verschillende eisen kunnen stellen aan de declaratie. Nu zijn het vooral de gemeenten die niet de ‘standaard administratieprotocollen (SAP)’ volgen en eigen eisen stellen aan de declaratie.

Door de (stijgende) bureaucratie bij de zorgverzekeraars komt het belang van de verzekerde onder druk te staan. Professionals in de zorg werken vanuit een roeping. Zij zetten zich volledig in om cliënten beter maken. Maar moeten zich nog altijd met zaken bezighouden die hier weinig mee te maken hebben. Stapels administratie, regels en rompslomp, onderhandelingen met zorgverzekeraars en onzekerheid over contractering. Het leidt allemaal af van het goed uitoefenen van hun vak, zorg verlenen!

Het bedrijfsbelang van zorgverzekeraars lijkt te zijn gericht op het zo snel mogelijk premies incasseren en zo weinig en laat mogelijk uitbetalen. Careweb biedt een tegenwicht en kiest altijd voor de belangen van de hulpverleners en hun cliënten.We gaan geen discussies aan met de verzekeraars maar we passen ons flexibel aan en anticiperen op de bureaucratische beslommeringen.

’s Nachts laten we onze computers alle facturen nalopen om te zien of er nog extra inkomsten zijn naar aanleiding van nagekomen tijdregistraties, bijvoorbeeld door een hulpverlener die terugkomt van een vakantie. Indien de systemen extra inkomsten zien, genereert het een creditnota om de mogelijke extra inkomsten binnen te halen.

Careweb heeft de allerhoogste certificering, ISAE3402 Type II, om de juistheid van onze berekeningen te garanderen. We bijven zoeken naar nieuwe opties om de hulpverleners makkelijk inzicht te geven zodat ze altijd weten waar ze aan toe zijn.

Declareren met Careweb leidt tot een efficiënt declaratieproces, minder administratieve lasten, betere transparantie en controle, betere samenwerking tussen zorgverleners en het allerbelangrijkste, je creëert tijd voor zorg!