Functionaliteiten

Applicatie van klein tot groot, van specifiek naar uiterst divers

Careweb is een Zorgmanagement Systeem en EPD dat in tal van GGZ instellingen het primaire proces ondersteunt van registratie, workflow en cliëntvolgsysteem. Careweb is volledig op maat in te stellen en aan te passen aan uw organisatie. Dit kan op diverse manieren, alle toegespitst op de specifieke wensen die er zijn.

Financieringen

Careweb heeft de mogelijkheid om met vrijwel alle gebruikelijke financieringsregimes te werken. In de agenda kunnen zorgverleners de zorg registreren die ze bieden. Ze hebben geen afzonderlijke systemen nodig. Ook als een cliënt overstapt van het ene naar het andere zorgtype kan dit binnen Careweb. Meer hierover is te lezen onder het kopje ‘Welke financieringsregimes?’.

Zorginhoudelijk dossier

Careweb heeft een drietal niveaus van zorginhoudelijke registratie. De basis is een registratie van de noodzakelijke gegevens voor de declaratie, de correspondentie met de verwijzer, de huisarts en een aantal standaardbrieven, zoals de uitnodiging. Meestal voldoet deze basis al en hebben organisaties hun eigen formats die ze soms (als maatwerk) in Careweb laten integreren. Er is ook een uitgebreidere ‘Intake, diagnostiek en behandelingsmodule’ waarin de hulpverlener door het behandelproces geloodst wordt, met de daarbij behorende brieven en behandelplannen en evaluatiemomenten. Indien er sprake is van een zeer uitgebreid zorginhoudelijk dossier, faciliteren we een koppeling met MeXtra van Symax. Zij zijn specialist op zorginhoudelijk gebied en faciliteren een uiterst compleet dossier. Careweb heeft door deze koppeling vooral een ondersteunende functie voor declaratie en administratie.

Vragenlijsten, medicatie, E-health 

Careweb werkt samen met een aantal koppelpartners om het elektronisch patiënten dossier compleet te maken. Iedere organisatie heeft de mogelijkheid om van deze koppelingen gebruik te maken als die daar behoefte aan heeft. Zo hebben we een partner die ervoor zorgt dat er vragenlijsten met metingen worden doorgestuurd naar de cliënt. Dit kan bijvoorbeeld een ROM-vragenlijst zijn. De uitkomsten van deze lijst kunnen via Careweb exporteerd worden om ze vervolgens te uploaden bij DIS en SBG, alle volgens de privacyregels. Andere koppelpartners zijn in staat de EVS voor Careweb te verzorgen. Ook E-health is een mogelijkheid om te gebruiken binnen Careweb. Zo zijn er nog meer manieren om Careweb modulair in te richten, zodat het past op iedere organisatie.