‘Het ECD-systeem (elektronisch cliënten dossier) is áltijd ondergeschikt aan het proces’, Inge van Blanken, oprichter en eigenaar van Visser & Van Blanken

Van kleinschalige ondersteuning naar complete zorgprocessen

‘We zijn eind 2017 voor onszelf begonnen, nadat Roeland, mijn zakelijk én levenspartner, na een dienstverband van acht jaar stopte bij Careweb. Hij startte er ooit als trainer en adviseur en die rol werd langzamerhand uitgebreid. Het was een mooie tijd waarin hij veel ervaring op kon doen. Toen Careweb besloot om terug te gaan naar de basis, het bouwen van een goed ECD, startten we al snel een waardevol partnerschap op.’ Aan het woord is Inge van Blanken, oprichter en eigenaar van Visser & Van Blanken, een bedrijf dat laagdrempelige en betaalbare ondersteuning biedt aan zelfstandige hulpverleners en kleine tot middelgrote zorgorganisaties.’

Van kleinschalige ondersteuning naar inrichten complete zorgprocessen

‘Dat samenwerken had ook te maken met klanten die contact met ons opnamen, omdat ze graag ondersteuning wilden bij het inrichten van hun ECD. Zowel Roeland als ik komen beiden uit de hulpverlening en we hebben ons omgeschoold richting ICT, waarbij ik specifiek een focus heb op procesmanagement. Al snel besloten we samen een bedrijf te beginnen waarbij we mensen wilden ondersteunen bij het declareren vanuit een ECD-systeem. Niet per se alleen voor Careweb, maar ook voor andere ECD-systemen. Al is Careweb wel altijd de hoofdmoot gebleven, zo’n 95% van de systemen die we inrichten valt onder deze vlag. Onze activiteiten groeiden binnen een jaar uit van kleinschalige ondersteuning naar het opnieuw inrichten van complete zorgprocessen binnen organisaties.’

‘Kijk, in basis is het zorgproces vrij simpel: een cliënt komt met een zorgvraag binnen, zorg wordt volgens een organisatie specifieke manier gestart en de cliënt kan na afronding van de zorg weer verder met zijn/haar leven. Iedere organisatie heeft haar eigen  specifieke manier om dit zorgproces vorm te geven. Omdat zorg in Nederland vast zit in wet -en regelgeving is het nodig om te werken met een ECD van waaruit je kan declareren. We kwamen er al vrij snel achter dat je een ECD niet éven snel uit kunt leggen. Je moet echt met een organisatie of hulpverlener gaan zitten en samen kijken naar hoe de cliëntenroute binnen die specifieke organisatie loopt. Het ECD-systeem is daarbij áltijd ondergeschikt aan het proces. Stel je voor: we komen situaties tegen waarbij organisaties op de rand van faillissement staan omdat er al bijna een jaar lang niet gedeclareerd is… Met een goede ondersteuning is dit probleem binnen enkele weken opgelost en komt de geldstroom weer op gang. Dat is waar wij mee te maken krijgen in de praktijk’, aldus Inge.

Intensieve samenwerking

‘Omdat ook Careweb de toegevoegde waarde ziet in deze samenwerking hebben we een vrij intensief contact. We zijn vaak vanaf de demo  betrokken bij nieuwe organisaties, waarna als er voor Careweb gekozen wordt,  wij ook de implementatie en training verzorgen. Maar onze rol is breder. Zo hebben de 250 gemeentes in Nederland bijvoorbeeld veelal hun eigen afreken- en administratie systematiek ontwikkeld, wat het voor ECD-systemen een ware uitdaging maakt hierop aan te sluiten. Daar zijn wij een schakel in. We kijken continu in de markt naar wat er gebeurt wanneer er een afwijkende manier van werken naar voren komt. Als een gemeente bijvoorbeeld een bijzondere manier van afrekenen bedacht heeft, dan onderzoeken we hoe groot deze impact is. Samen met Careweb kijken we dan of voor een specifieke manier van afrekenen iets ontwikkeld moet worden. Zo is de markt continu in beweging. Verder leveren we input aan Careweb betreft functionele ontwikkelwensen en sparren we samen over de uitwerking hiervan.We werken overigens ook nauw samen met Jeroen Jansen (van bedrijf Meneer Jansen ICT) een collega die ook lang als developer bij Careweb heeft gewerkt. Jeroen kijkt samen met ons naar wat nog handiger en beter kan in Careweb. Hij is fantastisch in het ontwikkelen van maatwerkoplossingen binnen Careweb die het gebruik voor de hulpverlener nog makkelijker maken. Met deze samenwerkingen hebben we een mooi team denk ik dat samen de ondersteuning in de zorg naar een hoger plan kunnen trekken.’

Careweb gaat voor idealisme, niet direct voor commercieel gewin

‘Kijkend naar ons eigen bedrijf kan ik zeggen dat we flink gegroeid zijn in de afgelopen vijf jaar. We zijn inmiddels ook op zoek naar extra ondersteuning omdat het echt te druk wordt. Waarom wij zo enthousiast zijn over de samenwerking met Careweb? Dat heeft met de mensen achter het bedrijf te maken: dat zijn vooral idealisten die het commerciële belang zeker niet vooropstellen. Zij gaan echt voor persoonlijk contact en het gemak van de hulpverlener zonder dat de noodzaak voor het management van die zorginstelling uit het oog wordt verloren. Dat heeft dan weer met visie te maken: zoals ik al zei het ECD-systeem is áltijd ondergeschikt aan het proces. En zo hoort het ook. Dit betekent dat Careweb steeds kijkt naar hoe de hulpverlener zo min mogelijk tijd kwijt is met het systeem en zoveel mogelijk tijd overhoudt voor de cliënt. Want daar is het uiteindelijk natuurlijk allemaal om begonnen’, besluit Inge.