Het zorgprestatiemodel is een feit!

In het zorgprestatiemodel, dat vanaf 1 januari 2022 van kracht is, worden behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten-vertegenwoordigers en de overheid hebben zich de afgelopen jaren voorbereid. Ook wordt er voortaan gewerkt met zorgvraagtypen. Deze geven informatie over de zorgvraag van een patiënt, zonder dat dit type de prijs van de behandeling voorschrijft. Deze wordt immers bepaald door de zorgprestaties en de tarieven die hiervoor zijn afgesproken.

Veel onduidelijkheid

Ondanks de invoering op 1 januari jl. is er nog veel onduidelijkheid in de markt over het nieuwe zorgprestatiemodel. En nog niet alle leveranciers zijn er klaar voor. Dat kan knap lastig zijn voor de betrokken zorgaanbieders. Hoe bereid je je medewerkers dan goed voor, terwijl nog lang niet alles duidelijk is? Ten eerste is het belangrijk dat je je mensen meeneemt in de beslissingen die gemaakt worden. Want alleen op die manier kun je mensen helpen om dit nieuwe model als een administratieve lastenverlichting te laten ervaren. Het is, net als met andere veranderingen, daarom belangrijk dat je de hulpverlener helpt om deze nieuwe werkwijze te adopteren door hem of haar actief bij het proces te betrekken.

Goed agendabeheer nóg belangrijker

Wat ook belangrijk is: duidelijk zijn over de veranderingen zodat de input correct en op de juiste plaatsen gevuld wordt. Juist omdat we praten over gedetailleerde informatie als ‘vinkjes op de juiste plek’ en ‘coderingen daar waar ze horen’. Zo is indirecte tijd bijvoorbeeld al verdisconteerd in de afspraak. Binnen Careweb registreer je de afspraak (cliënt, tijd, dag, activiteit en duur) en schrijf je direct de verslaglegging, allemaal vanuit de agenda. Onder de motorkap zorgt Careweb voor de correcte financiële afhandeling. Als hulpverlener zijnde moet je er rekening mee houden dat je tijd vrij houdt voor het schrijven van de verslaglegging. Careweb is immers zó opgebouwd dat je letterlijk registreert wat je doet. Als je het vanaf het begin goed bijhoudt dan heb je je urenplanning op orde en voorkom je stress. Bovendien heb je, ook voor andere partijen, inzichtelijk welke tijd waaraan besteed is. De agenda van Careweb is mede daardoor een daadwerkelijke weergave van de feiten, wat wij ook wel het principe feitenregistratie noemen. Iedere organisatie kan hier zijn eigen afwegingen in maken, hoe om te gaan met de nieuwe werkwijze.

Komende maanden meer duidelijkheid

Al met al kunnen we stellen dat het zorgprestatiemodel veel stof heeft doen opwaaien. De exacte resultaten en eventuele tijdswinst voor de hulpverleners moet zich nog bewijzen. De aankomende maanden en jaren zal dit zich verder verduidelijken. Maar nu het model een feit is, is het van belang om deze nieuwe werkwijze goed te implementeren. En daar spelen we graag een actieve rol in. Wil je er meer over weten of gewoon even vrijblijvend sparren? Neem dan contact op. We kijken uit naar  je bericht.