Ingewikkelde materie binnen het sociaal domein duidelijk gemaakt

Veel GGZ praktijken en instellingen verlenen meerdere vormen van zorg. Denk aan volwassenen en de jeugd, maar ook aan forensische zorg en zintuiglijk gehandicapten. Deze soorten van zorg vallen onder verschillende financieringsvormen. Maar dat is het niet alleen. Daarbij is er ook nog vaak sprake van twee typen zorg: namelijk zowel de gecontracteerde als de niet gecontracteerde zorg. Wanneer u kijkt naar de gecontracteerde zorg dan kan dit gaan om afspraken met zorgverzekeraars, gemeenten en provincies. En, kijkend naar de niet gecontracteerde zorg, gaat het om particulieren met (deels) vergoede zorg en (deels) niet vergoede zorg. Of u hebt te maken met pgb’s (persoonsgebonden budget) en dat speelt dan weer vaak een rol bij volwassenen, de jeugd, en de forensische zorg.

Verschillende regels en financieringsvormen

Begrijpt u het nog? Wij gelukkig wel. Maakt u zich geen zorgen als bovenstaand verhaal u ingewikkeld overkomt. Want het ís ook ingewikkeld met al die verschillende regels en financieringsvormen waar men mee te maken heeft.

Careweb heeft de mogelijkheid om binnen vrijwel alle gebruikelijke financieringsstromen, zoals het ZPM, Jeugdwet en WMO (sociaal domein), ZG, en de forensische zorg te werken. De hulpverlener registreert slechts de zorg aan de cliënt, Careweb leidt af binnen welke financieringsvorm de registratie gedeclareerd dient te worden. Careweb is zo ontworpen dat wij vanuit één uniek basissysteem, verschillende configuraties (organisatieomgevingen) aanbieden die speciaal op specifieke situaties in te richten zijn. Het voordeel? Dat zijn er meerdere. Maar het zorgt er in élk geval voor dat de gehele organisatie met één helder, intuïtief systeem kan werken.

De partner aan het woord

In de volgende blog legt één van onze partners uit hoe dit eruit ziet voor klanten die meerdere vormen van zorg verlenen. Wilt u voor die tijd meer weten? Neem dan contact met ons op. We kijken uit naar uw bericht.