Privacy

De bescherming van uw informatie is van uiterst belang, en Careweb is met deze gedachten ontworpen. De rode draad binnen dit ontwerp is de WGBO. U heeft zich dan ook geen zorgen te maken over privacy, dit is volledig afgeschermd. Evenmin hoeft u zich af te vragen of u de nieuwste regelgeving juist toepast. Ook die hebben wij al verwerkt in de applicatie die overal via de ‘cloud’ bereikbaar en up-to-date is. Het zorgsysteem in Nederland is al ingewikkeld genoeg! 

veilig epd

Onze klanten – zowel instellingen als individuele praktijken – zijn organisaties die behandeling of begeleiding geven aan cliënten die dit nodig hebben. Het zijn organisaties die gebruiksvriendelijke software willen hebben waarmee ze voldoen aan de registratieverplichting die voortvloeit uit de WGBO. 

Daarnaast moet de software hen in staat stellen te declareren bij de verschillende debiteuren (meestal zorgverzekeraars of gemeenten). Grotere, ondernemende organisaties stellen eisen aan zo min mogelijk overhead, overzichtelijke management informatie en duidelijkheid in de toegepaste wet- en regelgeving. Software kortom, die de medewerkers in staat stelt zich te focussen op het leveren van verantwoorde zorg en waarmee met een minimum aan handelingen de zorg ook uitbetaald wordt. Dit alles volgens de actuele wet- en regelgeving.

Het belang dat Careweb hecht aan beveiliging van persoonsgegevens en kwaliteitsbewaking wordt benadrukt via onze certificeringen en verklaringen. Door Careweb te laten toetsen aan onderstaande standaarden laten wij zien dat onze software en bedrijfsprocessen voldoen aan de hoogste eisen van beveiliging. Dit betekent dat wij kunnen garanderen dat de data van uw (toekomstige) cliënten veilig, en altijd beschikbaar blijven. 

MedMij

MedMij is dé Nederlandse standaard voor veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorggebruiker en zorgverlener via een persoonlijke gezondheidsomgeving. MedMij maakt spelregels voor deze uitwisseling. Persoonlijke gezondheidsomgevingen en organisaties die het MedMij-label dragen, moeten zich aan deze spelregels houden. Het betekent dat zij op een door MedMij goedgekeurde manier gegevens met elkaar uitwisselen en met deze gegevens omgaan: veilig en betrouwbaar. 

Bekijk hier de MedMij-animatie voor meer uitleg.

ISAE 3402 Type II 

Als eerste softwarepakket in onze branche, beschikt Careweb over een ISAE 3402 type 2 verklaring voor de Basis GGZ en de Specialistische GGZ. Dit betekent dat organisaties die Careweb gebruiken, kunnen besparen op accountantsverklaringen: een audit op de validatiemodule en de beheersprocessen is al uitgevoerd. Als klant heeft u de garantie dat Careweb verantwoorde zorg mogelijk maakt. Ook de zelfcontrole GGZ wordt op vele punten afgedekt door deze verklaring.

 

NEN 7510 

Careweb is gecertificeerd voor de NEN 7510 – dé informatiebeveiligingsnorm voor zorginstellingen. Ons volledige primaire proces voldoet dus aan de strengste normen op het gebied van kwaliteit, beveiliging, continuïteit en betrouwbaarheid. 

Lees hier meer informatie over de NEN 7510.

Klik hier voor ons certificaat.