Privacy

De bescherming van jouw informatie is uiteraard zeer belangrijk en Careweb is vanuit deze gedachten ontworpen. De rode draad binnen dit ontwerp is de WGBO. Je hoeft je dan ook geen zorgen te maken over privacy, dit is volledig afgeschermd. Evenmin hoef je na te denken of de nieuwste regelgeving is toegepast. Ook die hebben wij al verwerkt in de applicatie die overal via de ‘cloud’ bereikbaar en up-to-date is. Het zorgsysteem in Nederland is al ingewikkeld genoeg! 

veilig epd

Het belang dat Careweb hecht aan beveiliging van persoonsgegevens en kwaliteitsbewaking wordt benadrukt via onze certificeringen en verklaringen. Careweb wordt getoetst aan onderstaande standaarden waardoor wij laten zien dat onze software en bedrijfsprocessen voldoen aan de hoogste eisen van beveiliging. Dit betekent dat wij kunnen garanderen dat de data van cliënten veilig en altijd beschikbaar blijven. 

MedMij

MedMij is dé Nederlandse standaard voor veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorggebruiker en zorgverlener via een persoonlijke gezondheidsomgeving. MedMij maakt spelregels voor deze uitwisseling. Persoonlijke gezondheidsomgevingen en organisaties die het MedMij-label dragen, moeten zich aan deze spelregels houden. Het betekent dat zij op een door MedMij goedgekeurde manier gegevens met elkaar uitwisselen en met deze gegevens omgaan: veilig en betrouwbaar. 

Bekijk hier de MedMij-animatie voor meer uitleg.

ISAE 3402 Type II 

Als eerste softwarepakket in onze branche, beschikt Careweb over een ISAE 3402 type 2 verklaring voor de Basis GGZ en de Specialistische GGZ. Careweb is ook de eerste applicatie voor zorgmanagement die compliance met de NZa beleidsregels voor het Zorgprestatiemodel met een ISAE3402 type II verklaring heeft geborgd! Dit betekent dat organisaties die Careweb gebruiken kunnen besparen op accountantsverklaringen: een audit op de validatiemodule en de beheersprocessen is al uitgevoerd. Onze klanten hebben de garantie dat Careweb verantwoorde zorg mogelijk maakt.

NEN 7510 

Careweb is gecertificeerd voor de NEN 7510 – dé informatiebeveiligingsnorm voor zorginstellingen. Ons volledige primaire proces voldoet dus aan de strengste normen op het gebied van kwaliteit, beveiliging, continuïteit en betrouwbaarheid. 

Lees hier meer informatie over de NEN 7510.

Klik hier voor ons certificaat.