Wat is belangrijker: privacy of digitale uitwisseling? Privacy natuurlijk!

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt als Nederlands zelfstandig bestuursorgaan, dat sinds 1 oktober 2006 bestaat, de regels voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars en houdt toezicht op de naleving hiervan. Onlangs heeft deze toezichthouder van de zorg aangekondigd van zo’n 800.000 ggz-patiënten een beter beeld te willen krijgen van welke zorg in de toekomst naar verwachting nodig is. De NZa stelt dat de verzamelde patiëntgegevens dusdanig versleuteld en gedepersonaliseerd zijn, dat deze niet te herleiden zijn tot individuele patiënten.

Onrust in de markt

Toch is er onrust ontstaan bij behandelaars, hulpverleners, psychologen en psychiaters omdat zij te maken hebben met een beroepsgeheim. Ziedaar de spagaat: aan de ene kant is privacy van een cliënt of patiënt heel belangrijk, aan de andere kant wil men ook de zorg zoveel mogelijk digitaliseren zodat er zinvolle gegevensuitwisseling tussen professionals plaats kan vinden.

Careweb en privacy

Voor ons staat de behandelaar (én natuurlijk zijn cliënt of patiënt) centraal en wij zullen nóóit door technische mogelijkheden de behandelaar in de problemen brengen of een situatie schetsen waarin dit zou kunnen ontstaan. Daarom werken wij niet met rechtstreekse e-mailkoppelingen. Met een dergelijke koppeling kun je dossiers rechtstreeks naar de huisarts sturen of naar een andere behandelaar. Maar het grootste nadeel is dat je cliënt- en/of patiëntgegevens over e-mail worden verstuurd en door té gemakkelijk met digitale informatiedeling om te gaan kun je onbedoeld in de problemen komen. Wij zijn heel strikt op privacy en zien het als een kracht dat we hier heel omzichtig mee omgaan. Meer weten? Kijk dan even hier. Of neem contact met ons op, we vertellen je graag meer over dit onderwerp.

Bronnen: NZa en Trouw