Zo werken samenwerkingsverbanden voor hulpverleners in de dagelijkse praktijk

Steeds vaker wordt er samengewerkt tussen hulpverleners en ontstaan er samenwerkingsverbanden tussen organisaties, of tussen organisaties en zzp’ers (ook wel hoofd- en onderaannemerschap genoemd) met een kern van ‘eigen’ mensen. Daarom heen bevindt zich dan een cirkel van (gespecialiseerde) zelfstandige behandelaars die aan meerdere organisaties verbonden zijn. Hoe gaan organisaties daarmee om? Welke gevolgen heeft dit? Denk bijvoorbeeld ook aan het moeten werken met meerdere ECD’s. Hoe loopt dat voor organisaties en praktijken wat betekent dat voor de hulpverleners dit hierbij betrokken zijn?

De ervaring uit de praktijk

Iedere organisatie heeft zijn eigen systemen, werkwijzen en processen. Als samenwerkingsverband heb je echter ook een gezamenlijke visie die je vertaald wilt zien in je ECD. De oplossing is meestal dat er door hulpverleners gewerkt moet worden met meerdere systemen naast elkaar, of in het voor de hulpverlener fijnste geval, er door de verschillende organisaties gekozen wordt voor hetzelfde systeem. Een andere, technische lastige oplossing, is het koppelen van diverse systemen aan elkaar, maar ook dat blijkt in de praktijk lang niet altijd goed te werken of mogelijk te zijn.

Logisch dus dat dit als een behoorlijke uitdaging ervaren kan worden. En dat terwijl het sociaal domein en de geestelijke gezondheidszorg toch al zo geplaagd worden door een enorme administratieve druk…. Helaas is er dus geen relatief eenvoudige oplossing aanwezig in de markt. Wel zijn er systemen die in meer én mindere mate flexibel zijn.

De flexibele oplossing
4 x flexibel

  • ECD (elektronisch cliëntendossier) en declaratie in één.
  • Meerdere financieringsstromen naast elkaar: registratie, validatie en declaratie van GB GGZ, SGGZ (DBC), FZ, JW, WMO, Wlz, ZG en overige GGZ gerelateerde financieringsvormen zoals PGB.
  • Werken vanuit 1 agenda: integratie van agendafunctie (afspraken) zorgadministratie en het financiële declaratieproces, waar de hulpverlener geen omkijken naar heeft, omdat dit aan de achterkant jaarlijks wordt ingeregeld. Een agenda waarin je afspraken inplant met 1 of meerdere cliënten, 1 of meerdere zorgverleners. Een agenda bovendien die een verdeling maakt in de tijd die aan de verschillende cliënten is besteed.
  • Aanpasbaar (configureerbaar) aan iedere organisatie, dus ook aan uw samenwerkingsverband. Hetzelfde systeem: een andere configuratie!

Het werkveld bekend van haver tot gort

Met bijna 6.000 gebruikers kennen we het werkveld én we kennen onze klanten. Door inzet van de speciale Careweb agenda van de hulpverlener wordt de tijd die aan de cliënt besteed is, omgezet naar declaratie-, rapportage-, en verantwoordingsgegevens. Dit gebeurt direct en zónder dat dit administratieve lasten voor de hulpverleners met zich meebrengt. Op die manier creëer je daadwerkelijk meer tijd voor zorg. Tot slot ontstaat er ook 100% grip op je financiën. Alle gegevens die je invoert zijn beschikbaar in heldere rapportages. Op die manier ben je op elk moment tot in elk gewenst detail op de hoogte van de stand van zaken. Omdat we als EPD-leverancier ondersteund worden door de jaarlijkse NEN 7510 certificering en de ISAE 3402 type II verklaring, ben je, in elk geval op dit vlak, helemaal in control.

Zorg is ontmoeten. En dan letterlijk: mínder moeten. Dát is waar wij in geloven. Meer weten? Neem dan contact met ons op of bezoek onze website.

PS Meer van dit soort blogs lezen? Kijk dan even hier.