Zorgprestatiemodel nog niet overal op orde, overstappen loont?!

Zorgprestatiemodel nog niet overal op orde, overstappen?

De ICT rondom het zorgprestatiemodel is zes maanden nadat dit model is ingegaan nog altijd niet op orde. Dat is een zorgwekkende mededeling in de laatste Skipr nieuwsbrief.

In de Skipr nieuwsbrief is te lezen dat aanbieders hun consulten wel kunnen registreren, maar dat sommige aanbieders nog altijd niet kunnen declareren. Daar waar de declaraties inmiddels wel doorgevoerd kunnen worden, kunnen enkele zorgverzekeraars de consulten nog niet overal crediteren. Zorgaanbieders weten dus een half jaar na invoering van het ZPM nog altijd niet of de gedeclareerde consulten vergoed gaan worden.

Gelukkig is er ook positief nieuws: dit geldt niet voor Careweb klanten, zij kunnen al sinds het eerste kwartaal van dit jaar declareren.

Niet tijdig declareren en aanleveren gegevens kan tot financiële strop leiden

De problemen van het niet tijdig kunnen declareren en aanleveren van gegevens aan controlerende instellingen kan dramatische gevolgen hebben voor praktijken en GGZ-instellingen. Immers: geen inkomsten- of gegevensaanlevering kan in het uiterste geval leiden tot het moeten sluiten van praktijken en instellingen. Dit betekent dat er minder noodzakelijke zorg voor kwetsbare doelgroepen beschikbaar is. Maar voordat het zover is levert het al veel eerder stress en overlast op voor cliënten en medewerkers. Met extra werkdruk, frustratie en verloop tot gevolg.

Overstap overwegen?

Dat rechtvaardigt wellicht het overwegen van een overstap en de investering in de implementatie van een nieuw ecd. Met de steeds verdergaande digitalisering en veranderende wet- en regelgeving, die naar verwachting eerder méér dan minder wordt, is het een geruststellend idee dat je kunt vertrouwen op je leverancier.

Voor Careweb is daarbij de bescherming van uw informatie van uiterst belang, en Careweb is met deze gedachten ontworpen. De rode draad is de WGBO, u hoeft zich dan ook geen zorgen te maken over privacy of zich af te vragen of u de nieuwste regelgeving juist toepast. Ook die hebben wij al verwerkt in de applicatie die overal via de ‘cloud’ bereikbaar en up-to-date is. Het zorgsysteem in Nederland is al ingewikkeld genoeg! Benieuwd naar onze visie?