Zorgprestatiemodel simulatie

Volgens de op 4 juni j.l. gepubliceerde notitie van de NZa moet de simulatie op 22 juni worden gedeeld met de NZa.

Er zijn twee soorten simulaties. Welke simulatie moet worden uitgevoerd hangt af van in welke setting u zorg gaat leveren in 2022. Bent u verplicht om simulaties te doen en deze gegevens aan te leveren aan de NZa en de zorgverzekeraars? Meer informatie hierover kunt u hier vinden bij de veelgestelde vragen over simulatie.

Het NZa invulsjabloon voor de simulaties waarin de nieuwe tarieven zijn opgenomen is hier te vinden. (zie kopje Simulatie, ‘Format simulatie zorgprestatiemodel inclusief tarieven’)

PolyPartners

Een van onze partners heeft een tool ontwikkeld voor Careweb gebruikers.
Daarmee kan de simulatie conform de specificaties van de NZa op basis van een aantal bestanden uit ons EPD worden uitgevoerd zonder dat hier naar personen herleidbare gegevens voor nodig zijn.
De tool die PolyPartners heeft ontwikkeld geeft u de mogelijkheid om op basis van een duidelijke handleiding veilig en geanonimiseerd bestanden aan te leveren.

De tool zal op zijn beurt de volgende output genereren:

 • Ingevuld ZPM model ten behoeve van de NZA
 • Ingevuld ZPM model per inkoopcombinatie (verzekeringskoepel)
 • Een analyse bestand waarbij u:
  • Wat het effect is van het ZPM per afzonderlijk SGGZ of GBGGZ traject
  • Welke activiteiten worden geconverteerd naar welke prestaties
  • Welke prestaties er per traject worden gesimuleerd
  • Welke beroepsgroepen er verantwoordelijk zijn voor de prestaties
  • Wat de omzet was op basis van de huidige bekostiging ten opzichte van de simulatie van het ZPM

De kosten voor het genereren van de bestanden zijn € 500,- (ex btw), hiervoor ontvangt u een offerte vanuit PolyPartners. Om u aan te melden kunt u een email sturen naar zorgprestatiemodel@polypartners.nl, u ontvangt vervolgens direct de offerte en handleiding retour.

De invul en aanlever instructie van de NZa is hier te vinden. Zie kopje simulatie – Format simulatie zorgprestatiemodel inclusief tarieven (juni 2021).

Bij de NZa levert u uiterlijk 22 juni het volledige sjabloon aan. Het is mogelijk om uitstel tot 30 juni te vragen. Dit doet u door een gemotiveerd verzoek te sturen naar info@nza.nl.