Heb jij nog steeds genoeg tijd en aandacht voor je cliënten?

Heb jij nog steeds genoeg tijd en aandacht voor je cliënten?

Dat de werkdruk in de zorg hoog is, dat is meer dan helder. Toch willen we graag een positieve boodschap meegeven in deze blog, omdat er ondanks de drukte nog altijd mogelijkheden zijn om je werkdruk te verlagen. Zo kun je je patiënten en cliënten meer tijd en aandacht geven door minder tijd bezig te zijn met het systeem. Natuurlijk, registreren en administreren horen erbij.  Maar de tijd en aandacht die naar deze administratieve rompslomp gaan, staan bij veel hulpverleners niet in verhouding tot de tijd en aandacht die zij zouden willen besteden aan de cliënt.

Ook steeds minder aandacht voor cliënten?

Vaak merkt men dit ook in de praktijk. De hoge werkdruk begint serieus parten te spelen. Er is steeds minder werkplezier en ook na het afsluiten van een werkdag blijven zaken malen in je hoofd. Herken je dit? Dat zijn de eerste signalen dat je niet meer met volle aandacht met elke cliënt bezig kunt zijn. Signalen die aandacht verdienen, ook omdat ze opgelost kunnen worden.

Sta je open voor hulp?

Wanneer je daarvoor openstaat dan helpen wij je graag om opnieuw meer focus aan je eigenlijke vak te geven. Hoe we dat doen? Door onze kennis over rapportageverplichtingen, financieringsregimes en facturatie- en declaratieprocessen te delen. Samen kijken naar wat nodig is, wat moet en wat mag en hoe je jouw ICT daarop afstemt. Want veel zorgpraktijken en instellingen hebben niet alleen een ECD/EPD, maar ook andere software zoals E-Health, een elektronisch voorschrijfsysteem voor medicatie, boekhoudkundige software en/of BI-tools. En daarnaast gaat er steeds meer gezondheidsinformatie geautomatiseerd heen en weer tussen zorgprofessionals.

Bij de ontwikkeling van onze software kiezen we voor de juiste balans tussen privacy, toekomstgerichtheid, nut en noodzaak. Wat ons betreft gaat zorg vooral over ontmoeten en dan letterlijk óntmoeten, dus mínder moeten.

Wat waren jouw dromen?

Herinner je je nog hoe je dit vak inrolde? Misschien wel met de idealen om het verschil in het leven van mensen te gaan maken. Het is precies dat gevoel dat wij hebben in onze nauwe samenwerkingen met onze klanten. Persoonlijke aandacht staat aan de basis van alles wat we oppakken. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen in de zorg nauwgezet en stemmen we onze oplossingen voor jou als hulpverlener daar naadloos op af.

We realiseren ons dat het uitdagende tijden zijn, maar vragen je om het hart warm en het hoofd koel te houden. Bespreek dit artikel eens intern, of, neem contact met ons op om te bespreken wat we voor jou kunnen betekenen of om gewoon eens te sparren. We delen onze kennis graag!

Jij wil toch ook niet afhankelijk zijn van je ECD? Zó doet je dat!

Je wil heel graag met mensen samenwerken, sterker nog dat vind je misschien wel één van de leukste onderdelen van je baan. Tegelijkertijd wil je niet afhankelijk zijn van slechts een handjevol medewerkers die je ECD tot in detail goed kennen. Want wat gebeurt er als zij de organisatie verlaten? Bijvoorbeeld omdat ze een andere baan vinden, met pensioen gaan, langdurig ziek zijn of juist een aantal maanden op wereldreis? Hoe haal je kennis uit hoofden en stop je dit in een helder proces?

Kies voor intuïtief

Het begint in elk geval met kiezen voor een intuïtief systeem dat zonder al te veel uitleg en door inzet van heldere koppelingen eenvoudig te gebruiken is en het meeste van je werk uit handen neemt. Zo is het algemeen bekend dat jonge mensen geen handleidingen meer lezen, zij beginnen intuïtief met in gebruik nemen van een nieuwe applicatie of ander programma. In de regel is dat geen probleem, en dat heeft niet alleen te maken met het feit dat de jonge geest nog zo snel leert. Programma’s veranderen en duimendikke handleidingen zijn simpelweg niet meer van deze tijd. Developers, ook die van ons, spelen op deze hedendaagse behoefte in door software zo intuïtief mogelijk te ontwerpen zodat de gebruikerservaring vanaf de allereerste minuut optimaal is. Het is precies de manier waarop we bij Careweb met het ontwerpen van ons EPD en ZMS (Zorg Management Systeem) omgaan. Omdat het systeem gemakkelijk en intuïtief te gebruiken is, en afgestemd op het proces dat je binnen jouw organisatie hanteert, word je minder afhankelijk van hen die tot in detail op de hoogte zijn. Ons online helpcentrum dat altijd beschikbaar is en onze deskundige helpdesk doen de rest, maar die heb je als het goed is niet nodig.

Altijd op de hoogte

Tenslotte geeft ons systeem nog een andere vorm van grip, namelijk die op financiën. Want alle gegevens die je invoert zijn beschikbaar in overzichtelijke rapportages. Dat betekent dat je op elk moment, op elke locatie op de hoogte bent van de stand van zaken op financieel vlak. Prettig in een tijd waarin kosten flink gestegen zijn en het voor veel praktijken ook in dat opzicht uitdagende tijden zijn.

Wil je meer weten?

We vertellen je er graag meer over.

Zet jij je ECD al in voor meer gemak en inzicht in de financiële administratie?

Je vindt het als hulpverlener ongetwijfeld vervelend dat je zoveel tijd bezig bent met administratieve rompslomp. Tijd die je beter zou kunnen besteden aan de jongere die vastloopt, de oudere die eenzaam is of aan cliënten met psychische hulpvragen die dringend zorg nodig hebben. Het oplossen van de wachtlijsten is voor veel hulpverleners en zorginstellingen immers een belangrijke doelstelling. Tegelijkertijd weet je ook dat administratie, waaronder ook het financiële stuk, er gewoon bij hoort. Dit betekent wel dat je graag zo slim en efficiënt mogelijk met je beschikbare tijd omgaat, zodat je zoveel mogelijk tijd overhoudt voor het helpen van je cliënt of patiënt. Dáár ben je uiteindelijk hulpverlener voor geworden, niet voor het administratieve deel van je functie.

Kies voor meer gemak en inzicht in de financiële administratie

Heb je er ooit bij stilgestaan dat de keuze voor je ECD bij kan dragen aan meer gemak en inzicht omdat je je financiële administratie in het juiste pakket correct en gemakkelijk in kunt voeren? Denk bijvoorbeeld aan zaken als inzicht in je budget, of prognoses die je zou kunnen maken op basis van de declaratiebedragen die je verwacht. Maar ook inzicht in onderhanden en geleverde zorg zou je met één druk op de knop boven tafel moeten kunnen krijgen. Wanneer je op die manier naar je ECD kijkt, dan wordt dit in plaats van een kostenpost een driver voor je onderneming. Een driver die je niet alleen gemak oplevert, maar ook tijd bespaart waardoor je meer gesprekstijd voor je cliënten en/of patiënten overhoudt. Op die manier wordt je ECD ook een driver voor het behalen van je zorgdoelstellingen. Wanneer je kiest voor een gebruiksvriendelijk, compleet 100% webbased ECD en ZorgManagementSysteem, dan houd je niet alleen extra tijd voor zorgen over, ook ervaar je direct grip op je financiën.

Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder

Kortom, alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Wil je meer weten over dit onderwerp of loop je dag in dag uit vast doordat je te weinig tijd hebt voor hetgeen je eigenlijk wil doen? Neem dan even contact met ons op, we denken graag met je mee.

Zorgprestatiemodel nog niet overal op orde, overstappen loont?!

De ICT rondom het zorgprestatiemodel is zes maanden nadat dit model is ingegaan nog altijd niet op orde. Dat is een zorgwekkende mededeling in de laatste Skipr nieuwsbrief.

In de Skipr nieuwsbrief is te lezen dat aanbieders hun consulten wel kunnen registreren, maar dat sommige aanbieders nog altijd niet kunnen declareren. Daar waar de declaraties inmiddels wel doorgevoerd kunnen worden, kunnen enkele zorgverzekeraars de consulten nog niet overal crediteren. Zorgaanbieders weten dus een half jaar na invoering van het ZPM nog altijd niet of de gedeclareerde consulten vergoed gaan worden.

Gelukkig is er ook positief nieuws: dit geldt niet voor Careweb klanten, zij kunnen al sinds het eerste kwartaal van dit jaar declareren.

Niet tijdig declareren en aanleveren gegevens kan tot financiële strop leiden

De problemen van het niet tijdig kunnen declareren en aanleveren van gegevens aan controlerende instellingen kan dramatische gevolgen hebben voor praktijken en GGZ-instellingen. Immers: geen inkomsten- of gegevensaanlevering kan in het uiterste geval leiden tot het moeten sluiten van praktijken en instellingen. Dit betekent dat er minder noodzakelijke zorg voor kwetsbare doelgroepen beschikbaar is. Maar voordat het zover is levert het al veel eerder stress en overlast op voor cliënten en medewerkers. Met extra werkdruk, frustratie en verloop tot gevolg.

Overstap overwegen?

Dat rechtvaardigt wellicht het overwegen van een overstap en de investering in de implementatie van een nieuw ecd. Met de steeds verdergaande digitalisering en veranderende wet- en regelgeving, die naar verwachting eerder méér dan minder wordt, is het een geruststellend idee dat je kunt vertrouwen op je leverancier.

Voor Careweb is daarbij de bescherming van uw informatie van uiterst belang, en Careweb is met deze gedachten ontworpen. De rode draad is de WGBO, u hoeft zich dan ook geen zorgen te maken over privacy of zich af te vragen of u de nieuwste regelgeving juist toepast. Ook die hebben wij al verwerkt in de applicatie die overal via de ‘cloud’ bereikbaar en up-to-date is. Het zorgsysteem in Nederland is al ingewikkeld genoeg! Benieuwd naar onze visie?

‘Door onze krachten te bundelen hebben ook kleine zorgaanbieders bestaansrecht ‘, Anita van den Broek, bestuurder bij coöperatie Zorg Xtra

‘De reden dat we coöperatie Zorg Xtra hebben opgericht heeft te maken met de ontwikkelingen rondom de aanloop naar de aanbestedingen in 2021. Gemeenten en provincies willen in toenemende mate centraler inkopen en contracten afsluiten met minder (maar grotere) contractpartners.’ Aan het woord is Anita van den Broek, bestuurder bij coöperatie Zorg Xtra, een coöperatie van 15 zorgaanbieders die maatwerkbegeleiding en –behandeling bieden.

Coöperatie bundelt krachten

‘Door het vormen van een coöperatie van kleinere aanbieders, zijn we beter in staat om de zwaardere zorgvragen te contracteren. Door het bundelen van onze krachten hebben we zowel meer capaciteit als meer typen zorg in huis dan wanneer we alleen opereren. Het was daarom eigenlijk niet meer dan logisch om met elkaar in gesprek te gaan met als doel om deze stevige en zinvolle samenwerking te realiseren’, aldus Anita. ‘Toen we met elkaar in gesprek raakten, en keken naar de veranderingen in de markt, trokken we al snel de conclusie dat niets doen geen optie was. Dan deden we als relatief kleine partijen immers niet meer mee in de aanbestedingen. In de praktijk zouden we dan vooral vanuit onderaannemerschap bij de wél gecontracteerde partijen werken en dat vonden we geen prettig vooruitzicht. Op zich is die werkwijze niet zo erg, maar het maakt je afhankelijk en bovendien kun je wat minder je eigen kleur behouden. En dat zou kunnen botsen, ook omdat we best een sterke visie hebben op hoe wij geloven dat goede zorg eruit zou moeten zien. Lang verhaal kort: het was heel helder dat we actie wilden ondernemen. We wilden zelf een poging doen om überhaupt een kans te maken.’

Een prachtig resultaat

‘En hoe mooi is het dan dat je je eigenheid kunt behouden door kleinere zorgaanbieders te verenigen in een coöperatie. Daarin kan iedereen zijn eigen zelfstandigheid behouden om in te schrijven op aanbestedingen. Met behoud van eigen visie. In het voortraject hebben we met meerdere partijen gesproken, en daarin hebben we gekeken naar ieders visie, en soms ook ‘nee’ gezegd als dit niet paste in het geheel. Vanuit die visie hebben wij de coöperatie opgericht, deze bestaat uiteindelijk uit zo’n kleine 15 leden.’

Cliënt gaat naar één loket, dat is een voordeel

‘Het voordeel voor de cliënt is dat deze met één loket te maken heeft. Je moet je voorstellen dat we met complexe casussen te maken hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om een gezin waarin een intensieve GGZ-behandeling nodig is en wellicht begeleiding vanuit de Wmo. Dan moet men normaliter naar verschillende adressen om aanmeldingen te doen. Elke zorgaanbieder heeft immers zijn eigen loketje. Door onze coöperatie is het mogelijk om één intake te doen, waarin alles wordt meegenomen. Erg prettig, zeker als je nadenkt over de uitdagende, energievretende situatie waarin sommige mensen zich bevinden. Vanuit dat gesprek worden de verschillende procedures georganiseerd. Bijvoorbeeld, als er een vraag gesteld wordt over een diagnostisch traject, een traject waar systeemtherapeuten bij nodig zijn en daarnaast ook nog opvoedondersteuning waarbij gezinsleden op verschillende locaties wonen, dan kan de systeemtherapie bijvoorbeeld het zwaartepunt zijn. De zorgaanbieder die dit vanuit de coöperatie gaat verzorgen is het regievoerend lid, en start het traject op. Dit lid heeft ook tevens de eindverantwoordelijkheid.’

Samenwerking met Careweb heel zinvol

‘Via de samenwerking met Careweb hebben wij een vorm gevonden waarbij de coöperatie degene is die het Careweb account heeft. De leden kunnen allemaal in hun eigen omgeving registreren, en zij zorgen er zelf voor dat het regievoerend lid een overzicht heeft van alle uren’, vervolgt Anita. ‘Dit regievoerend lid vult vervolgens een bestand dat wordt geïmporteerd in Careweb, en vanuit daar gaat er automatisch een factuur naar de gemeente of andere financier(s) Je kunt je voorstellen dat de software die Careweb biedt, een fantastische bijdrage levert aan onze coöperatie. We zijn dan ook heel blij met de samenwerking met Careweb.’

Alles voor de cliënt: dát is de basis

‘Samenvattend kunnen we stellen dat we een relatief uitdagende periode achter de rug hebben, maar uiteindelijk hebben we zowel voor de cliënt als voor onszelf veel voordeel kunnen behalen. Al is het wel zo dat we de bedrijfsuren die we maken voor onze coöperatie, nergens kunnen declareren. Dat is wel eens jammer, tegelijkertijd geldt dit voor alle leden. Laten we maar zeggen dat gedeelde smart halve smart is. Wij kijken vooral naar het belang van de kleinere zorgaanbieders, die op deze manier bestaansrecht houden, en nog belangrijker: die van de cliënten. Zij hebben baat bij de persoonlijke benadering en kwalitatief goede zorg die vaak zo kenmerkend is voor gespecialiseerde zorgaanbieders. Uiteindelijk is dát waar we het allemaal voor doen.’

In 3 stappen naar het béste ECD voor jouw organisatie

In deze tijd moet er zóveel geregistreerd worden. Hoe kunnen we dit doen zodat het voor hulpverleners zo gemakkelijk mogelijk wordt?

Van besef naar acceptatie naar actie

Wanneer je beseft dat administratie nu eenmaal bij de job hoort, kun je door naar de volgende stap, namelijk dát elektronisch cliënten dossier (ECD) kiezen dat intuïtief werkt en waarvan je zeker kunt zijn dat jouw geregistreerde uren ook inderdaad netjes vergoed worden door de verzekeraars, gemeente of zorgkantoren. Zonder te overdrijven, zonder al te hoge kosten en zonder allerlei toeters en bellen die je uiteindelijk niet nodig hebt en uiteraard volledig volgens de wetgeving en privacy van eenieder.

Met deze drie stappen ben je al snel een heel eind op weg.

1. Bepaal wat je echt nodig hebt

Net als in de wereld van boekhoudsoftware, zijn er binnen de wereld van elektronische cliëntendossiers tal van mogelijkheden. Kies dus heel bewust voor het pakket dat je helpt om je doelen te bereiken. Dat kan bijvoorbeeld zijn om meer cliëntgericht te kunnen werken, de administratieve lasten terug te dringen, werkprocessen te vereenvoudigen, financieel ‘in control’ zijn, of iets anders dat precies bij jullie organisatie past. Bepaal vervolgens of de software die je van plan bent te kiezen ook daadwerkelijk in staat is om aan die doelen te voldoen. Wanneer je het bijvoorbeeld onmisbaar vindt om rol gerelateerd te werken, dan is het wél handig dat jouw beoogde pakket dit daadwerkelijk aan kan bieden. En zo zijn er tal van voorbeelden meer. Kijk maar eens naar de eigen verhalen van onze klanten. Misschien zit er wat herkenbaars voor je bij.

2. Kies voor de juiste professionele partner

Een samenwerking met een ECD-leverancier ga je bij voorkeur aan voor de lange termijn. Je investeert immers niet alleen geld, maar ook tijd en aanpassingsvermogen over en weer. Doe daarom online onderzoek door reviews te lezen, neem contact op met de klantenservice om in de praktijk te ervaren hoe je te woord wordt gestaan en, heel belangrijk, informeer bij referenten naar het echte verhaal. Kijk ook naar zaken als implementatie en training. Hoe helpt je leverancier bij het aansluiten van het programma op je processen (of andersom) en bij het trainen en creëren van draagvlak bij je medewerkers? Hoe lang bestaat het bedrijf al en waaruit blijkt hun bewezen kwaliteit (certificaten etc.)? Wanneer je op zoek bent naar een persoonlijk bedrijf dat luistert naar jouw wensen, dan wil je misschien niet bij de grote leverancier aansluiten. Zoek wel naar een partner die voorop loopt in innovatie en aansluit bij landelijke trends en wet- en regelgeving. Daardoor kun je soms verrassend eenvoudig gebruik maken van subsidies bij het implementeren en trainen van medewerkers. Zie bijvoorbeeld www.vgvipp.nl

3. Maak er geen IT-feestje van

Uiteindelijk staat of valt het succes van dit soort transities bij de manier waarop de hulpverlener het pakket adopteert. Wanneer deze niet tevreden is over de opties die geboden worden of het ingewikkeld vindt om met het nieuwe pakket te werken, dan wordt het geen succes. Betrek dus verschillende mensen bij de besluitvorming rondom je ECD. Dus hulpverleners, zorgadministratie, management, iemand die verstand heeft van IT. En let erop dat je leverancier met je meedenkt over de juiste inrichting, implementatie en training. Daarmee voorkom je dat er vol enthousiasme een pakket wordt aangeschaft dat uiteindelijk niet beantwoordt aan de geldende behoefte binnen de organisatie.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. En dat geldt ook voor een belangrijk thema als minder administratieve druk en meer tijd voor de cliënt. Want dáár is het uiteindelijk allemaal om begonnen. Meer weten? Dit kunnen wij voor je doen.

Dit zijn de drie veel voorkomende knelpunten van zorginstellingen rondom het ECD

We hebben al vaker geschreven over het ECD: het welbekende Elektronisch Cliëntendossier. Uit de gesprekken die we dagelijks voeren met professionals verbonden aan de zorg, blijkt dat er bij veel zorginstellingen nog tal van verbeteringen plaats kunnen vinden. Dit gaat onder meer over de integratie van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) met andere systemen.

Als knelpunten horen we het volgende terug uit de markt:

  1. De gebruiksvriendelijkheid laat vaak te wensen over.
  2. De gemiddelde, gedreven zorgprofessional houdt zich liever met cliënten dan met systemen bezig.
  3. Men ervaart afhankelijkheid van de betrokken ECD-leveranciers.

Voordelen worden er gelukkig ook genoemd:

  1. Het is eindelijk mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken.
  2. Er is, dankzij het digitale ECD, een betere en snellere kennisdeling van de cliëntgegevens tussen professionals mogelijk.
  3. Informatie wordt slechts één keer vastgelegd en dat scheelt tijd, geld en energie.

Meer tijd voor de zorgverlener

Met Careweb nemen wij je zorgen rondom registratie, facturatie/declaratie en verantwoording graag uit handen zodat je je op je cliënten kunt richten. Dit doen we door inzet van innovatieve, gebruiksvriendelijke ICT die volledig is afgestemd op het werk van de zorgverlener. Software die bovendien altijd up-to-date is en door een goede balans tussen privacy voor de patiënt en transparantie garant staat voor verantwoorde zorg. Wij luisteren naar onze klanten en werken dag in dag uit om Careweb intuïtiever, ‘slimmer’ en steeds gebruiksvriendelijker te maken. Careweb reduceert administratie overhead binnen instellingen en zo maken wij meer tijd vrij voor zorg.

Systeem is ondergeschikt aan proces

Onlangs kon je in een blog van Inge van Blanken nog lezen hoe het ECD-systeem áltijd ondergeschikt moet zijn aan het proces. Inge vertelde: ‘Kijk, in basis is het zorgproces vrij simpel: een cliënt komt met een zorgvraag binnen, zorg wordt volgens een organisatie specifieke manier gestart en de cliënt kan na afronding van de zorg weer verder met zijn/haar leven. Iedere organisatie heeft haar eigen manier om dit zorgproces vorm te geven. Omdat zorg in Nederland vast zit in wet -en regelgeving is het nodig om te werken met een ECD van waaruit je kan declareren. We kwamen er al vrij snel achter dat je een ECD niet éven snel uit kunt leggen. Je moet echt met een organisatie of hulpverlener gaan zitten en samen kijken naar hoe de cliëntenroute binnen die bepaalde organisatie loopt.’

Nog altijd knelpunten rondom het ECD?

En daar sluiten we ons helemaal bij aan. Niet voor niets richten we ons dag in dag uit op ons streven om zoveel mogelijk zorgverleners en instellingen hoogwaardige zorg te laten leveren. Ervaar je nog altijd knelpunten rondom het ECD? Neem dan contact met ons op. We staan je graag met raad en daad terzijde.

Waarom een goed ECD onmisbaar is voor vooruitstrevende organisaties?

Als succesvolle organisatie wil je optimaal gebruikmaken van je ECD en gegevens uitwisselen met je cliënten. Mede daarom nemen wij vanuit Careweb graag deel aan VG Digitaal dat staat voor VrijGevestigde Digitaal. Maar eerst even naar de basis, want wat is dat ook alweer precies VGDigitaal?

Dit initiatief is opgericht om vrijgevestigde GGZ-professionals (denk dan aan psychologen, psychotherapeuten en psychiaters) te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van het ECD en om digitaal gegevens uit te wisselen met cliënten en patiënten. VG Digitaal is opgericht in opdracht van én in nauw overleg met de brancheorganisaties LVVP, NIP en NVvP. VG Digitaal is een opvolging van VG VIPP en helpt vrijgevestigden onder meer om een subsidie aan te kunnen aanvragen welke vervolgens besteed kan worden bij hun ECD-leverancier. Je kunt maar bij een paar (5) ECD´s gebruik maken van de VG vipp subsidie. Careweb is daar 1 van.

Over het belang van een kwalitatief ECD

Een goed ECD is onmisbaar voor organisaties omdat dit digitaal een compleet dossieroverzicht en structuur biedt. Uiteindelijk moet het er in resulteren dat patiënten en cliënten zoveel mogelijk tijd en aandacht krijgen van hun zorgverleners. Want ook zij willen bezig zijn met deze cliënten en niet met hun administratie. Daarom is het belangrijk dat het ECD zo gemakkelijk mogelijk werkt. In de praktijk horen we van zorgverleners terug dat het nog regelmatig voorkomt dat het spreekwoordelijke ‘systeem’ die tijd in de weg staat. Careweb doet hier graag iets aan. Wij zijn thuis in de zorg en helpen de zorgverlener door administratieve rompslomp uit handen te nemen.

Sinds 2003 zorgt Careweb ervoor dat hulpverleners zo min mogelijk tijd besteden aan administratieve taken. Careweb stelt altijd drie belangrijke principes voorop:

De hulpverlener staat centraal.

Transparantie voor management.

De hulpverlener registreert alleen de feiten.

Wat kan een goed ECD dan betekenen?

Feitelijk is een ECD een onmisbare tool die je helpt om als zorgverlener goed je werk te kunnen doen. Niet alleen houd je er je zorgadministratie van A tot Z in bij, ook werkt het digitale karakter ervan vele malen sneller en overzichtelijker dan de Word-documenten in je pc. Je vindt er alle gegevens van de cliënt zoals informatie en de medicijnen in terug. Bovendien is het tijdbesparend, wat een voordeel voor de zorgvrager en professional is. Want, zoals gezegd resteert er meer tijd en aandacht voor de zorgvrager.

Neem contact op

Wil je er meer over weten of even vrijblijvend overleggen? Bijvoorbeeld over hoe je vanaf morgen tijd bespaart? Of over hoe je omgaat met privacy? Of over hoe je het systeem zo snel mogelijk geïntegreerd krijgt binnen je bestaande processen? Neem dan contact met ons op. We kijken uit naar je bericht.

Zo werken samenwerkingsverbanden voor hulpverleners in de dagelijkse praktijk

Steeds vaker wordt er samengewerkt tussen hulpverleners en ontstaan er samenwerkingsverbanden tussen organisaties, of tussen organisaties en zzp’ers (ook wel hoofd- en onderaannemerschap genoemd) met een kern van ‘eigen’ mensen. Daarom heen bevindt zich dan een cirkel van (gespecialiseerde) zelfstandige behandelaars die aan meerdere organisaties verbonden zijn. Hoe gaan organisaties daarmee om? Welke gevolgen heeft dit? Denk bijvoorbeeld ook aan het moeten werken met meerdere ECD’s. Hoe loopt dat voor organisaties en praktijken wat betekent dat voor de hulpverleners dit hierbij betrokken zijn?

De ervaring uit de praktijk

Iedere organisatie heeft zijn eigen systemen, werkwijzen en processen. Als samenwerkingsverband heb je echter ook een gezamenlijke visie die je vertaald wilt zien in je ECD. De oplossing is meestal dat er door hulpverleners gewerkt moet worden met meerdere systemen naast elkaar, of in het voor de hulpverlener fijnste geval, er door de verschillende organisaties gekozen wordt voor hetzelfde systeem. Een andere, technische lastige oplossing, is het koppelen van diverse systemen aan elkaar, maar ook dat blijkt in de praktijk lang niet altijd goed te werken of mogelijk te zijn.

Logisch dus dat dit als een behoorlijke uitdaging ervaren kan worden. En dat terwijl het sociaal domein en de geestelijke gezondheidszorg toch al zo geplaagd worden door een enorme administratieve druk…. Helaas is er dus geen relatief eenvoudige oplossing aanwezig in de markt. Wel zijn er systemen die in meer én mindere mate flexibel zijn.

De flexibele oplossing
4 x flexibel

  • ECD (elektronisch cliëntendossier) en declaratie in één.
  • Meerdere financieringsstromen naast elkaar: registratie, validatie en declaratie van GB GGZ, SGGZ (DBC), FZ, JW, WMO, Wlz, ZG en overige GGZ gerelateerde financieringsvormen zoals PGB.
  • Werken vanuit 1 agenda: integratie van agendafunctie (afspraken) zorgadministratie en het financiële declaratieproces, waar de hulpverlener geen omkijken naar heeft, omdat dit aan de achterkant jaarlijks wordt ingeregeld. Een agenda waarin je afspraken inplant met 1 of meerdere cliënten, 1 of meerdere zorgverleners. Een agenda bovendien die een verdeling maakt in de tijd die aan de verschillende cliënten is besteed.
  • Aanpasbaar (configureerbaar) aan iedere organisatie, dus ook aan uw samenwerkingsverband. Hetzelfde systeem: een andere configuratie!

Het werkveld bekend van haver tot gort

Met bijna 6.000 gebruikers kennen we het werkveld én we kennen onze klanten. Door inzet van de speciale Careweb agenda van de hulpverlener wordt de tijd die aan de cliënt besteed is, omgezet naar declaratie-, rapportage-, en verantwoordingsgegevens. Dit gebeurt direct en zónder dat dit administratieve lasten voor de hulpverleners met zich meebrengt. Op die manier creëer je daadwerkelijk meer tijd voor zorg. Tot slot ontstaat er ook 100% grip op je financiën. Alle gegevens die je invoert zijn beschikbaar in heldere rapportages. Op die manier ben je op elk moment tot in elk gewenst detail op de hoogte van de stand van zaken. Omdat we als EPD-leverancier ondersteund worden door de jaarlijkse NEN 7510 certificering en de ISAE 3402 type II verklaring, ben je, in elk geval op dit vlak, helemaal in control.

Zorg is ontmoeten. En dan letterlijk: mínder moeten. Dát is waar wij in geloven. Meer weten? Neem dan contact met ons op of bezoek onze website.

PS Meer van dit soort blogs lezen? Kijk dan even hier.

‘Het ECD-systeem (elektronisch cliënten dossier) is áltijd ondergeschikt aan het proces’, Inge van Blanken, oprichter en eigenaar van Visser & Van Blanken

‘We zijn eind 2017 voor onszelf begonnen, nadat Roeland, mijn zakelijk én levenspartner, na een dienstverband van acht jaar stopte bij Careweb. Hij startte er ooit als trainer en adviseur en die rol werd langzamerhand uitgebreid. Het was een mooie tijd waarin hij veel ervaring op kon doen. Toen Careweb besloot om terug te gaan naar de basis, het bouwen van een goed ECD, startten we al snel een waardevol partnerschap op.’ Aan het woord is Inge van Blanken, oprichter en eigenaar van Visser & Van Blanken, een bedrijf dat laagdrempelige en betaalbare ondersteuning biedt aan zelfstandige hulpverleners en kleine tot middelgrote zorgorganisaties.’

Van kleinschalige ondersteuning naar inrichten complete zorgprocessen

‘Dat samenwerken had ook te maken met klanten die contact met ons opnamen, omdat ze graag ondersteuning wilden bij het inrichten van hun ECD. Zowel Roeland als ik komen beiden uit de hulpverlening en we hebben ons omgeschoold richting ICT, waarbij ik specifiek een focus heb op procesmanagement. Al snel besloten we samen een bedrijf te beginnen waarbij we mensen wilden ondersteunen bij het declareren vanuit een ECD-systeem. Niet per se alleen voor Careweb, maar ook voor andere ECD-systemen. Al is Careweb wel altijd de hoofdmoot gebleven, zo’n 95% van de systemen die we inrichten valt onder deze vlag. Onze activiteiten groeiden binnen een jaar uit van kleinschalige ondersteuning naar het opnieuw inrichten van complete zorgprocessen binnen organisaties.’

‘Kijk, in basis is het zorgproces vrij simpel: een cliënt komt met een zorgvraag binnen, zorg wordt volgens een organisatie specifieke manier gestart en de cliënt kan na afronding van de zorg weer verder met zijn/haar leven. Iedere organisatie heeft haar eigen  specifieke manier om dit zorgproces vorm te geven. Omdat zorg in Nederland vast zit in wet -en regelgeving is het nodig om te werken met een ECD van waaruit je kan declareren. We kwamen er al vrij snel achter dat je een ECD niet éven snel uit kunt leggen. Je moet echt met een organisatie of hulpverlener gaan zitten en samen kijken naar hoe de cliëntenroute binnen die specifieke organisatie loopt. Het ECD-systeem is daarbij áltijd ondergeschikt aan het proces. Stel je voor: we komen situaties tegen waarbij organisaties op de rand van faillissement staan omdat er al bijna een jaar lang niet gedeclareerd is… Met een goede ondersteuning is dit probleem binnen enkele weken opgelost en komt de geldstroom weer op gang. Dat is waar wij mee te maken krijgen in de praktijk’, aldus Inge.

Intensieve samenwerking

‘Omdat ook Careweb de toegevoegde waarde ziet in deze samenwerking hebben we een vrij intensief contact. We zijn vaak vanaf de demo  betrokken bij nieuwe organisaties, waarna als er voor Careweb gekozen wordt,  wij ook de implementatie en training verzorgen. Maar onze rol is breder. Zo hebben de 250 gemeentes in Nederland bijvoorbeeld veelal hun eigen afreken- en administratie systematiek ontwikkeld, wat het voor ECD-systemen een ware uitdaging maakt hierop aan te sluiten. Daar zijn wij een schakel in. We kijken continu in de markt naar wat er gebeurt wanneer er een afwijkende manier van werken naar voren komt. Als een gemeente bijvoorbeeld een bijzondere manier van afrekenen bedacht heeft, dan onderzoeken we hoe groot deze impact is. Samen met Careweb kijken we dan of voor een specifieke manier van afrekenen iets ontwikkeld moet worden. Zo is de markt continu in beweging. Verder leveren we input aan Careweb betreft functionele ontwikkelwensen en sparren we samen over de uitwerking hiervan.We werken overigens ook nauw samen met Jeroen Jansen (van bedrijf Meneer Jansen ICT) een collega die ook lang als developer bij Careweb heeft gewerkt. Jeroen kijkt samen met ons naar wat nog handiger en beter kan in Careweb. Hij is fantastisch in het ontwikkelen van maatwerkoplossingen binnen Careweb die het gebruik voor de hulpverlener nog makkelijker maken. Met deze samenwerkingen hebben we een mooi team denk ik dat samen de ondersteuning in de zorg naar een hoger plan kunnen trekken.’

Careweb gaat voor idealisme, niet direct voor commercieel gewin

‘Kijkend naar ons eigen bedrijf kan ik zeggen dat we flink gegroeid zijn in de afgelopen vijf jaar. We zijn inmiddels ook op zoek naar extra ondersteuning omdat het echt te druk wordt. Waarom wij zo enthousiast zijn over de samenwerking met Careweb? Dat heeft met de mensen achter het bedrijf te maken: dat zijn vooral idealisten die het commerciële belang zeker niet vooropstellen. Zij gaan echt voor persoonlijk contact en het gemak van de hulpverlener zonder dat de noodzaak voor het management van die zorginstelling uit het oog wordt verloren. Dat heeft dan weer met visie te maken: zoals ik al zei het ECD-systeem is áltijd ondergeschikt aan het proces. En zo hoort het ook. Dit betekent dat Careweb steeds kijkt naar hoe de hulpverlener zo min mogelijk tijd kwijt is met het systeem en zoveel mogelijk tijd overhoudt voor de cliënt. Want daar is het uiteindelijk natuurlijk allemaal om begonnen’, besluit Inge.