Mijlpaal: Careweb bestaat 20 jaar!

Opgericht in 2003 was Careweb al gelijk vooruitstrevend. Het eerste ECD in wording kwam op de markt. Een nieuw soort applicatie voor registratie en declaratie. Dat was er nog niet. Na jaren van ontwikkelen was Careweb geboren!

Careweb kwam onder hogedruk tot stand. Het was net na 2000 toen er grote veranderingen in de zorg gaande waren. Veel zorginstellingen kende toen budget financiering. Een instelling kreeg een vooraf bepaald bedrag en er werden afspraken gemaakt welke zorg daarvoor geleverd zou gaan worden. Deze zorg werd beschreven in soms meters dikke documenten over wat wanneer aan wie en hoeveel geleverd zou worden.

Begin 2000 werd het boter-bij-de-vis principe ingevoerd. Eerst aantoonbaar zorg verlenen, daarna pas betaald worden. Veel instellingen kregen voorschotten, die later alsnog verantwoord moesten worden. In die periode begon het ministerie ook met het vragen van de grote rapportages als Ladis en Zorgis. Een van deze rapportages was de trigger voor Centrum Maliebaan om een nieuw systeem te ontwikkelen. Centrum Maliebaan stemde ermee in een systeem te ontwikkelen waarin alle relevante informatie, op een voor de hulpverleners gemakkelijk en gebruiksvriendelijk manier, werd vastgelegd en de rapportage achteraf bepaald zouden worden. De gedachte was dat er nooit meer gerapporteerd kon worden dan er daadwerkelijk gebeurde.

Een organisatie verandert snel en fundamenteel. Maar de relatie tussen de organisatie en haar klanten is vaak stabiel. Om de organisatie onder alle veranderingen te blijven ondersteunen is focus op die relatie belangrijk. In principe alleen om feiten vast te leggen. Feiten veranderen niet meer, maar kunnen gebruikt worden voor verschillende rapportages. De focus ligt altijd op wat iemand feitelijk doet, van hoe laat tot hoe laat en wie daarbij betrokken zijn. Deze informatie kan op vele manieren geïnterpreteerd worden. Als agenda, in het dossier en voor de financiële verrekening. De toegang tot cliënt data is onderdeel van de feitelijke gegevens. Deze wordt afgeleid van de betrokkenheid bij een behandeling.

Tegenwoordig heeft Careweb rond de 6.000 gebruikers en beheert daarmee de gegevens van miljoenen cliënten. Het totale declaratie bedrag voor de klanten is over de 200 miljoen euro per jaar. Careweb is een pionier geweest op het gebied van zorgadministratie waarvan hulpverleners al 20 jaar profiteren. We zijn NEN 7510 en voor het tiende jaar op rij ISAE 3402 type 2 gecertificeerd.

Careweb is de eerste applicatie voor zorgmanagement die compliance met de NZa beleidsregels voor het Zorgprestatiemodel met een ISAE3402 type II verklaring heeft geborgd. Groot voordeel, de accountants van onze klanten hoeven de software niet meer te testen wat een grote besparing is op de accountantskosten.

Careweb werkt op een manier die verantwoordelijk, meedenkend, transparant en toonaangevend is. Duurzaam, maatschappelijk betrokken en nog steeds vooruitstrevend.

De certificeringen van Careweb

Het bedrijfsproces bij Careweb, de informatiebeveiliging en conformering aan alle toepasselijke wettelijke vereisten zijn formeel geborgd in certificeringen met namen als NEN 7510, ISAE 3402 type II en Medmij. Careweb is daarnaast een ‘Goed Beheerd Zorgsysteem’ (GBZ) in het kader van onze koppeling met het Landelijk Schakelpunt (LSP). Careweb investeert in de jaarlijks terugkerende audits voor deze certificeringen. Waar is dat goed voor? Wat schiet je hiermee op?

Elektronisch declareren

elektronisch declareren

Declareren gaat normaliter heel eenvoudig via Careweb. Maar in de praktijk komt er helaas weleens een set declaraties terug.

Een van de oorzaken is dat verschillende zorgverzekeraars verschillende eisen kunnen stellen aan de declaratie. Nu zijn het vooral de gemeenten die niet de ‘standaard administratieprotocollen (SAP)’ volgen en eigen eisen stellen aan de declaratie.

Door de (stijgende) bureaucratie bij de zorgverzekeraars komt het belang van de verzekerde onder druk te staan. Professionals in de zorg werken vanuit een roeping. Zij zetten zich volledig in om cliënten beter maken. Maar moeten zich nog altijd met zaken bezighouden die hier weinig mee te maken hebben. Stapels administratie, regels en rompslomp, onderhandelingen met zorgverzekeraars en onzekerheid over contractering. Het leidt allemaal af van het goed uitoefenen van hun vak, zorg verlenen!

Het bedrijfsbelang van zorgverzekeraars lijkt te zijn gericht op het zo snel mogelijk premies incasseren en zo weinig en laat mogelijk uitbetalen. Careweb biedt een tegenwicht en kiest altijd voor de belangen van de hulpverleners en hun cliënten.

We gaan geen discussies aan met de verzekeraars maar we passen ons flexibel aan en anticiperen op de bureaucratische beslommeringen.

’s Nachts laten we onze computers alle facturen nalopen om te zien of er nog extra inkomsten zijn naar aanleiding van nagekomen tijdregistraties, bijvoorbeeld door een hulpverlener die terugkomt van een vakantie. Indien de systemen extra inkomsten zien, genereert het een creditnota om de mogelijke extra inkomsten binnen te halen.

Careweb heeft de allerhoogste certificering, ISAE3402 Type II, om de juistheid van onze berekeningen te garanderen. We bijven zoeken naar nieuwe opties om de hulpverleners makkelijk inzicht te geven zodat ze altijd weten waar ze aan toe zijn.

Declareren met Careweb leidt tot een efficiënt declaratieproces, minder administratieve lasten, betere transparantie en controle, betere samenwerking tussen zorgverleners en het allerbelangrijkste, je creëert tijd voor zorg!

De waarde van aandacht

’s Avonds zo rond een uur of negen, zien we een piek in het gebruik van Careweb. Misschien zal het een enkele systeembeheerder, manager of secretariaat medewerker zijn maar het overgrote deel zijn hulpverleners. Hulpverleners zijn gemotiveerd en betrokken. Het lijkt erop dat hulpverleners nadat de avondspits voorbij is en de kinderen op bed liggen nog even aan de slag gaan met het bijwerken van hun dossiers.

Recht op privacy

Een cliënt die net de 16 was gepasseerd verzocht om het verwijderen van de diagnose autisme uit het dossier. De hulpverlener vroeg haar wat hiervan de reden was. Ze vertelde dat het lastig was in haar contacten met een andere instelling. Zodra een hulpverlener het dossier gelezen had veranderde de toon van het gesprek.

Een eigenaar van een onderneming was in onderhandeling over de overname van zijn bedrijf. Tijdens de onderhandelingen kreeg hij de indruk dat de overnemende partij, hoewel enthousiast, het proces vertraagde. Via informele contacten bij de overnemende partij hoorde hij dat de achtergrond van deze vertraging de informatie over zijn medische situatie was. Hij zou op korte termijn gedwongen zijn te verkopen. De informatie was de koper vermoedelijk bekend geworden via een lek bij de huisarts.

Twee concrete gevallen waarbij iemand ernstig nadeel ondervond bij het schenden van zijn of haar privacy. Veel vaker is het minder concreet. Iemand die net zijn vakantiegeld heeft gekregen en een aanbieding ontvangt voor een medische behandeling die niet wordt vergoed. Een berichtje in verkiezingstijd aan een persoon in behandeling bij de psycholoog, waarin een bepaalde partij bevoordeeld wordt.

Privacy creëert de mogelijkheden om je eigen mening te kunnen vormen, om met rust gelaten te worden, om opnieuw te kunnen beginnen. Om je leven te leiden zoals jij verkiest zonder tegen onnodige vooroordelen aan te lopen.

Veel partijen zijn geïnteresseerd in het medisch dossier. Wie is client bij welke instelling? Hoe vaak heeft hij of zij daar een afspraak? Het lijkt onbelangrijk maar het biedt mogelijkheden voor beïnvloeding.

Het recht op privacy, het medisch beroepsgeheim, is duizenden jaren oud en vastgelegd in de wet op geneeskundige behandelovereenkomst, art 457, lid 1:

“…draagt de hulpverlener zorg, dat aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen over de patiënt worden verstrekt dan met toestemming van de patiënt.”

Het is uitdrukkelijk de taak van de hulpverlener, zijn of haar professionele verantwoordelijkheid. Careweb staat voor dit medisch beroepsgeheim, dat verder gaat dan de AVG.

Binnen Careweb wordt de behandelrelatie tussen hulpverlener en cliënt gestuurd via de ‘cliënten-coördinatie’-functie. Alleen hulpverleners die de cliënt behandelen, krijgen toegang tot een cliënt voor de periode dat dit vanuit de behandel-optiek vereist is. Die toegang betreft vervolgens alleen dat deel van het dossier, dat voor hen toegankelijk moet zijn op basis van hun profiel als behandelaar. Ter illustratie: de KNO-arts hoeft doorgaans niets te weten over een eventuele behandeling in het kader van de GGZ.

Careweb heeft een NEN7510-certificaat en ook de leveranciers van Careweb hebben een dergelijk certificaat zodra ze in de informatie keten zitten.

In Careweb wordt maximaal aandacht gegeven aan de belangen van uw cliënten in de relatie met uw hulpverleners.

Heb jij nog steeds genoeg tijd en aandacht voor je cliënten?

Heb jij nog steeds genoeg tijd en aandacht voor je cliënten?

Dat de werkdruk in de zorg hoog is, dat is meer dan helder. Toch willen we graag een positieve boodschap meegeven in deze blog, omdat er ondanks de drukte nog altijd mogelijkheden zijn om je werkdruk te verlagen. Zo kun je je patiënten en cliënten meer tijd en aandacht geven door minder tijd bezig te zijn met het systeem. Natuurlijk, registreren en administreren horen erbij.  Maar de tijd en aandacht die naar deze administratieve rompslomp gaan, staan bij veel hulpverleners niet in verhouding tot de tijd en aandacht die zij zouden willen besteden aan de cliënt.

Ook steeds minder aandacht voor cliënten?

Vaak merkt men dit ook in de praktijk. De hoge werkdruk begint serieus parten te spelen. Er is steeds minder werkplezier en ook na het afsluiten van een werkdag blijven zaken malen in je hoofd. Herken je dit? Dat zijn de eerste signalen dat je niet meer met volle aandacht met elke cliënt bezig kunt zijn. Signalen die aandacht verdienen, ook omdat ze opgelost kunnen worden.

Sta je open voor hulp?

Wanneer je daarvoor openstaat dan helpen wij je graag om opnieuw meer focus aan je eigenlijke vak te geven. Hoe we dat doen? Door onze kennis over rapportageverplichtingen, financieringsregimes en facturatie- en declaratieprocessen te delen. Samen kijken naar wat nodig is, wat moet en wat mag en hoe je jouw ICT daarop afstemt. Want veel zorgpraktijken en instellingen hebben niet alleen een ECD/EPD, maar ook andere software zoals E-Health, een elektronisch voorschrijfsysteem voor medicatie, boekhoudkundige software en/of BI-tools. En daarnaast gaat er steeds meer gezondheidsinformatie geautomatiseerd heen en weer tussen zorgprofessionals.

Bij de ontwikkeling van onze software kiezen we voor de juiste balans tussen privacy, toekomstgerichtheid, nut en noodzaak. Wat ons betreft gaat zorg vooral over ontmoeten en dan letterlijk óntmoeten, dus mínder moeten.

Wat waren jouw dromen?

Herinner je je nog hoe je dit vak inrolde? Misschien wel met de idealen om het verschil in het leven van mensen te gaan maken. Het is precies dat gevoel dat wij hebben in onze nauwe samenwerkingen met onze klanten. Persoonlijke aandacht staat aan de basis van alles wat we oppakken. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen in de zorg nauwgezet en stemmen we onze oplossingen voor jou als hulpverlener daar naadloos op af.

We realiseren ons dat het uitdagende tijden zijn, maar vragen je om het hart warm en het hoofd koel te houden. Bespreek dit artikel eens intern, of, neem contact met ons op om te bespreken wat we voor jou kunnen betekenen of om gewoon eens te sparren. We delen onze kennis graag!

Jij wil toch ook niet afhankelijk zijn van je ECD? Zó doet je dat!

Je wil heel graag met mensen samenwerken, sterker nog dat vind je misschien wel één van de leukste onderdelen van je baan. Tegelijkertijd wil je niet afhankelijk zijn van slechts een handjevol medewerkers die je ECD tot in detail goed kennen. Want wat gebeurt er als zij de organisatie verlaten? Bijvoorbeeld omdat ze een andere baan vinden, met pensioen gaan, langdurig ziek zijn of juist een aantal maanden op wereldreis? Hoe haal je kennis uit hoofden en stop je dit in een helder proces?

Kies voor intuïtief

Het begint in elk geval met kiezen voor een intuïtief systeem dat zonder al te veel uitleg en door inzet van heldere koppelingen eenvoudig te gebruiken is en het meeste van je werk uit handen neemt. Zo is het algemeen bekend dat jonge mensen geen handleidingen meer lezen, zij beginnen intuïtief met in gebruik nemen van een nieuwe applicatie of ander programma. In de regel is dat geen probleem, en dat heeft niet alleen te maken met het feit dat de jonge geest nog zo snel leert. Programma’s veranderen en duimendikke handleidingen zijn simpelweg niet meer van deze tijd. Developers, ook die van ons, spelen op deze hedendaagse behoefte in door software zo intuïtief mogelijk te ontwerpen zodat de gebruikerservaring vanaf de allereerste minuut optimaal is. Het is precies de manier waarop we bij Careweb met het ontwerpen van ons EPD en ZMS (Zorg Management Systeem) omgaan. Omdat het systeem gemakkelijk en intuïtief te gebruiken is, en afgestemd op het proces dat je binnen jouw organisatie hanteert, word je minder afhankelijk van hen die tot in detail op de hoogte zijn. Ons online helpcentrum dat altijd beschikbaar is en onze deskundige helpdesk doen de rest, maar die heb je als het goed is niet nodig.

Altijd op de hoogte

Tenslotte geeft ons systeem nog een andere vorm van grip, namelijk die op financiën. Want alle gegevens die je invoert zijn beschikbaar in overzichtelijke rapportages. Dat betekent dat je op elk moment, op elke locatie op de hoogte bent van de stand van zaken op financieel vlak. Prettig in een tijd waarin kosten flink gestegen zijn en het voor veel praktijken ook in dat opzicht uitdagende tijden zijn.

Wil je meer weten?

We vertellen je er graag meer over.

Zet jij je ECD al in voor meer gemak en inzicht in de financiële administratie?

Je vindt het als hulpverlener ongetwijfeld vervelend dat je zoveel tijd bezig bent met administratieve rompslomp. Tijd die je beter zou kunnen besteden aan de jongere die vastloopt, de oudere die eenzaam is of aan cliënten met psychische hulpvragen die dringend zorg nodig hebben. Het oplossen van de wachtlijsten is voor veel hulpverleners en zorginstellingen immers een belangrijke doelstelling. Tegelijkertijd weet je ook dat administratie, waaronder ook het financiële stuk, er gewoon bij hoort. Dit betekent wel dat je graag zo slim en efficiënt mogelijk met je beschikbare tijd omgaat, zodat je zoveel mogelijk tijd overhoudt voor het helpen van je cliënt of patiënt. Dáár ben je uiteindelijk hulpverlener voor geworden, niet voor het administratieve deel van je functie.

Kies voor meer gemak en inzicht in de financiële administratie

Heb je er ooit bij stilgestaan dat de keuze voor je ECD bij kan dragen aan meer gemak en inzicht omdat je je financiële administratie in het juiste pakket correct en gemakkelijk in kunt voeren? Denk bijvoorbeeld aan zaken als inzicht in je budget, of prognoses die je zou kunnen maken op basis van de declaratiebedragen die je verwacht. Maar ook inzicht in onderhanden en geleverde zorg zou je met één druk op de knop boven tafel moeten kunnen krijgen. Wanneer je op die manier naar je ECD kijkt, dan wordt dit in plaats van een kostenpost een driver voor je onderneming. Een driver die je niet alleen gemak oplevert, maar ook tijd bespaart waardoor je meer gesprekstijd voor je cliënten en/of patiënten overhoudt. Op die manier wordt je ECD ook een driver voor het behalen van je zorgdoelstellingen. Wanneer je kiest voor een gebruiksvriendelijk, compleet 100% webbased ECD en ZorgManagementSysteem, dan houd je niet alleen extra tijd voor zorgen over, ook ervaar je direct grip op je financiën.

Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder

Kortom, alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Wil je meer weten over dit onderwerp of loop je dag in dag uit vast doordat je te weinig tijd hebt voor hetgeen je eigenlijk wil doen? Neem dan even contact met ons op, we denken graag met je mee.

Zorgprestatiemodel nog niet overal op orde, overstappen loont?!

De ICT rondom het zorgprestatiemodel is zes maanden nadat dit model is ingegaan nog altijd niet op orde. Dat is een zorgwekkende mededeling in de laatste Skipr nieuwsbrief.

In de Skipr nieuwsbrief is te lezen dat aanbieders hun consulten wel kunnen registreren, maar dat sommige aanbieders nog altijd niet kunnen declareren. Daar waar de declaraties inmiddels wel doorgevoerd kunnen worden, kunnen enkele zorgverzekeraars de consulten nog niet overal crediteren. Zorgaanbieders weten dus een half jaar na invoering van het ZPM nog altijd niet of de gedeclareerde consulten vergoed gaan worden.

Gelukkig is er ook positief nieuws: dit geldt niet voor Careweb klanten, zij kunnen al sinds het eerste kwartaal van dit jaar declareren.

Niet tijdig declareren en aanleveren gegevens kan tot financiële strop leiden

De problemen van het niet tijdig kunnen declareren en aanleveren van gegevens aan controlerende instellingen kan dramatische gevolgen hebben voor praktijken en GGZ-instellingen. Immers: geen inkomsten- of gegevensaanlevering kan in het uiterste geval leiden tot het moeten sluiten van praktijken en instellingen. Dit betekent dat er minder noodzakelijke zorg voor kwetsbare doelgroepen beschikbaar is. Maar voordat het zover is levert het al veel eerder stress en overlast op voor cliënten en medewerkers. Met extra werkdruk, frustratie en verloop tot gevolg.

Overstap overwegen?

Dat rechtvaardigt wellicht het overwegen van een overstap en de investering in de implementatie van een nieuw ecd. Met de steeds verdergaande digitalisering en veranderende wet- en regelgeving, die naar verwachting eerder méér dan minder wordt, is het een geruststellend idee dat je kunt vertrouwen op je leverancier.

Voor Careweb is daarbij de bescherming van uw informatie van uiterst belang, en Careweb is met deze gedachten ontworpen. De rode draad is de WGBO, u hoeft zich dan ook geen zorgen te maken over privacy of zich af te vragen of u de nieuwste regelgeving juist toepast. Ook die hebben wij al verwerkt in de applicatie die overal via de ‘cloud’ bereikbaar en up-to-date is. Het zorgsysteem in Nederland is al ingewikkeld genoeg! Benieuwd naar onze visie?

‘Door onze krachten te bundelen hebben ook kleine zorgaanbieders bestaansrecht ‘, Anita van den Broek, bestuurder bij coöperatie Zorg Xtra

‘De reden dat we coöperatie Zorg Xtra hebben opgericht heeft te maken met de ontwikkelingen rondom de aanloop naar de aanbestedingen in 2021. Gemeenten en provincies willen in toenemende mate centraler inkopen en contracten afsluiten met minder (maar grotere) contractpartners.’ Aan het woord is Anita van den Broek, bestuurder bij coöperatie Zorg Xtra, een coöperatie van 15 zorgaanbieders die maatwerkbegeleiding en –behandeling bieden.

Coöperatie bundelt krachten

‘Door het vormen van een coöperatie van kleinere aanbieders, zijn we beter in staat om de zwaardere zorgvragen te contracteren. Door het bundelen van onze krachten hebben we zowel meer capaciteit als meer typen zorg in huis dan wanneer we alleen opereren. Het was daarom eigenlijk niet meer dan logisch om met elkaar in gesprek te gaan met als doel om deze stevige en zinvolle samenwerking te realiseren’, aldus Anita. ‘Toen we met elkaar in gesprek raakten, en keken naar de veranderingen in de markt, trokken we al snel de conclusie dat niets doen geen optie was. Dan deden we als relatief kleine partijen immers niet meer mee in de aanbestedingen. In de praktijk zouden we dan vooral vanuit onderaannemerschap bij de wél gecontracteerde partijen werken en dat vonden we geen prettig vooruitzicht. Op zich is die werkwijze niet zo erg, maar het maakt je afhankelijk en bovendien kun je wat minder je eigen kleur behouden. En dat zou kunnen botsen, ook omdat we best een sterke visie hebben op hoe wij geloven dat goede zorg eruit zou moeten zien. Lang verhaal kort: het was heel helder dat we actie wilden ondernemen. We wilden zelf een poging doen om überhaupt een kans te maken.’

Een prachtig resultaat

‘En hoe mooi is het dan dat je je eigenheid kunt behouden door kleinere zorgaanbieders te verenigen in een coöperatie. Daarin kan iedereen zijn eigen zelfstandigheid behouden om in te schrijven op aanbestedingen. Met behoud van eigen visie. In het voortraject hebben we met meerdere partijen gesproken, en daarin hebben we gekeken naar ieders visie, en soms ook ‘nee’ gezegd als dit niet paste in het geheel. Vanuit die visie hebben wij de coöperatie opgericht, deze bestaat uiteindelijk uit zo’n kleine 15 leden.’

Cliënt gaat naar één loket, dat is een voordeel

‘Het voordeel voor de cliënt is dat deze met één loket te maken heeft. Je moet je voorstellen dat we met complexe casussen te maken hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om een gezin waarin een intensieve GGZ-behandeling nodig is en wellicht begeleiding vanuit de Wmo. Dan moet men normaliter naar verschillende adressen om aanmeldingen te doen. Elke zorgaanbieder heeft immers zijn eigen loketje. Door onze coöperatie is het mogelijk om één intake te doen, waarin alles wordt meegenomen. Erg prettig, zeker als je nadenkt over de uitdagende, energievretende situatie waarin sommige mensen zich bevinden. Vanuit dat gesprek worden de verschillende procedures georganiseerd. Bijvoorbeeld, als er een vraag gesteld wordt over een diagnostisch traject, een traject waar systeemtherapeuten bij nodig zijn en daarnaast ook nog opvoedondersteuning waarbij gezinsleden op verschillende locaties wonen, dan kan de systeemtherapie bijvoorbeeld het zwaartepunt zijn. De zorgaanbieder die dit vanuit de coöperatie gaat verzorgen is het regievoerend lid, en start het traject op. Dit lid heeft ook tevens de eindverantwoordelijkheid.’

Samenwerking met Careweb heel zinvol

‘Via de samenwerking met Careweb hebben wij een vorm gevonden waarbij de coöperatie degene is die het Careweb account heeft. De leden kunnen allemaal in hun eigen omgeving registreren, en zij zorgen er zelf voor dat het regievoerend lid een overzicht heeft van alle uren’, vervolgt Anita. ‘Dit regievoerend lid vult vervolgens een bestand dat wordt geïmporteerd in Careweb, en vanuit daar gaat er automatisch een factuur naar de gemeente of andere financier(s) Je kunt je voorstellen dat de software die Careweb biedt, een fantastische bijdrage levert aan onze coöperatie. We zijn dan ook heel blij met de samenwerking met Careweb.’

Alles voor de cliënt: dát is de basis

‘Samenvattend kunnen we stellen dat we een relatief uitdagende periode achter de rug hebben, maar uiteindelijk hebben we zowel voor de cliënt als voor onszelf veel voordeel kunnen behalen. Al is het wel zo dat we de bedrijfsuren die we maken voor onze coöperatie, nergens kunnen declareren. Dat is wel eens jammer, tegelijkertijd geldt dit voor alle leden. Laten we maar zeggen dat gedeelde smart halve smart is. Wij kijken vooral naar het belang van de kleinere zorgaanbieders, die op deze manier bestaansrecht houden, en nog belangrijker: die van de cliënten. Zij hebben baat bij de persoonlijke benadering en kwalitatief goede zorg die vaak zo kenmerkend is voor gespecialiseerde zorgaanbieders. Uiteindelijk is dát waar we het allemaal voor doen.’