Careweb ECD en Zorgmanagement Systeem

Careweb is een volledige Zorgmanagement-applicatie en Elektronisch Patiënten Dossier voor GGZ , Sociaal Domein WMO en Jeugdwet. Met bijna vierduizend gebruikers is Careweb een groeiende speler die zijn klanten kent. Wij luisteren naar onze klanten en werken dag in dag uit om Careweb intuïtiever, ‘slimmer’ en steeds gebruiksvriendelijker te maken. Careweb reduceert administratie overhead binnen instellingen met soms wel veertig procent. En zo maken wij meer tijd vrij voor zorg.

Zie de pagina: ‘klanten over careweb’ voor ervaringen van onze klanten.

Careweb in de Cloud

Een internetverbinding volstaat om met Careweb te werken. Via jouw browser Chrome, Safari of Firefox log je in en kun je op laptop of handheld device rechtstreeks werken in jouw persoonlijke agenda en cliëntendossiers.

Er wordt geen software op jouw computers of servers geïnstalleerd. Het systeembeheer ligt geheel bij ons. Careweb zorgt voor een veilige verbinding. Vanzelfsprekend werkt Careweb ook op Apple/Mac. 

gebruiksvriendelijk elektronisch patiënten dossier

Registratie makkelijk maken

Careweb maakt volledige registratie binnen jouw praktijk of instelling een stuk gemakkelijker. Careweb synchroniseert met kalenders/agenda’s op mobiele devices zoals iCal, S-planner en Google agenda. Je hoeft dus niet in te loggen om een activiteit te registreren. Inloggen is wel nodig als je bij cliënteninformatie wilt komen of bevindingen in dossiers wil plaatsen. Op het moment dat het jou uitkomt log je in om de agenda-registraties eventueel aan te passen.

Agenda en dossier zijn in Careweb gekoppeld

In de Careweb agenda houd je je afspraken bij. Begin- en eindtijd, aanwezigen in welke rol en het type activiteit: uit de afspraken in jouw agenda haalt Careweb het overgrote deel van alle benodigde informatie voor de declaraties en aanlevering aan derden.
Daarnaast kunnen in de afspraak bij de patiënt(-en) direct de bevindingen in de Dossiernotities worden vastgelegd.
De Dossiernotities belanden direct in het dossier van de patiënt en zijn daar inzichtelijk voor alle collega’s die een relevante rol hebben in de behandeling van de cliënt. Omdat alle registraties in Careweb intelligent worden voorzien van privacy-labels, is voor de instelling precies instelbaar welke betrokkenen welke informatie kunnen lezen, schrijven of bewerken. Zo is Careweb voor iedereen ‘op maat’ ingericht en kunnen mensen niet buiten hun bevoegdheid registreren of dossiers inzien. Een veilig gevoel.

Wat maakt de Careweb agenda nog meer uniek?

De Careweb agenda is ongekend intuïtief. Groepsagenda’s zijn eenvoudig in te richten en op te roepen. Tevens is er een rooster- en planningsfunctionaliteit beschikbaar.

Groepsafspraken of MDO’s voer je slechts één keer in, waarmee ze in de agenda van iedere betrokkene belanden. ‘Aan de achterkant’ zorgt Careweb dat de rekenregels de tijd correct toewijzen aan de financieringsregimes per cliënt. Careweb leidt alle gegevens voor facturatie zoveel mogelijk uit de agenda’s van de hulpverleners af. Een gegeven twee maal moeten invoeren komt in Careweb in principe nergens voor.

Afpsraak popover epd
* fictieve agenda & cliënten

Patiëntendossier: wat écht belangrijk is staat op één scherm

Op het ‘Administratie Gegevens’ scherm zie je in een oogopslag de relevante persoonlijke gegevens en verzekeringsgegevens van de client. Verdere gegevens of waarschuwingen uit onder andere het Aanmeldingsformulier kunnen naar jouw wensen worden getoond.
Daarnaast vind je op dit voorblad uit het dossier, het sociaal systeem van de patiënt en de links naar beschikbare en geautoriseerde Formulieren en opgeslagen Documenten in het Elektronisch Patiënten Dossier.

Careweb biedt een overzichtelijke standaard dossieromgeving, maar voor iedere instelling kunnen op maat aanpassingen worden gerealiseerd.

Careweb voorkomt validatie en declaratie fouten

In Careweb zijn automatische registratie-coaches actief, die direct signaleren of een registratie strijdig is met regels of inconsistent met bekende gegevens in Careweb. Direct oplossen aan de bron bespaart je veel uitzoeken en corrigeren achteraf en reduceert het aantal validatiemeldingen tot een minimum.

Groeit uw instelling? Kies Careweb

In Careweb kun je je eigen instellingsstructuur inrichten: dochterinstellingen, afdelingen, unit’s en kostenplaatsen: Careweb is steeds passend te maken op de groei en veranderingen van jouw instelling. Declareren met meerdere AGB codes en/of met variërende contractpercentages: met Careweb kan het allemaal.

De rapportage structuur sluit hierop aan, zodat je in jouw management overzichten altijd de productiviteit per gekozen eenheid kunt monitoren en bijvoorbeeld ook ‘kruislevering’ inzichtelijk hebt.

Validatie melding epd

Centrale Database gekoppeld

Careweb bevat het complete AGB-bestand waarmee u eenvoudig alle instellingen en bekende personen bij die instellingen kunt opnemen in de dossiers van uw patiënten. Ook zijn de gegevens van alle basisscholen in Careweb beschikbaar. Uiteraard kunt u met een druk op de knop een COV-check (controle op verzekeringsrecht) uitvoeren. Eventuele extra gegevens vanuit de COV check, kunt u automatisch laten aanvullen.

Standaardformulieren én uw eigen wensen verenigd
U heeft in Careweb de mogelijkheid om de Standaardset formulieren te gebruiken, inclusief de verplichte formulieren voor de financieringen. Daarnaast kunt u kiezen voor eigen formulieren.
Na een training van twee uur bent u in staat om zelf dynamische vragenlijsten in een logische dossierstructuur op te zetten, waarbij wij u uiteraard graag met onze ervaring terzijde staan.

Careweb bevat een hoogwaardige ‘Actiepunten’ functionaliteit die door onze klanten bijvoorbeeld ook wordt ingezet voor het structureren van de behandeling van (pré-)intake tot ontslag. In het dossier van de patiënt worden de actiepunten per betrokken behandelaar vastgelegd, waarbij tevens een ‘Stoplichten-scherm’ beschikbaar is voor het volgen van de beschikbaarheid van de juiste formulieren/documenten en het laten plaatsvinden van belangrijke activiteiten.
In Careweb heeft u de beschikking over de module ‘Correspondentie’ waarmee u eenvoudige standaardbrieven kunt vullen vanuit het dossier die u tevens kunt bewaren in het dossier.

Alle typen bestanden in het dossier mét privacylabels

In het dossier van de patiënt kunt u alle typen bestanden opnemen (pdf, Word/Pages, Excel/Numbers, PPT/Keynote, audiovisueel, rtf, jpg etc.), waarbij u deze met privacylabels zichtbaar en/of beschikbaar kunt maken voor relevante collega’s.

Correct registreren leidt tot vlekkeloos declareren

Ten behoeve van het zorgprestatiemodel (Basis- en specialistische GGZ) heeft u in Careweb op ieder moment inzicht in en de stand van zaken ten aanzien van de samenstelling en optelling van de zorgprestatiemodel-activiteiten. Zorgtraject-, zorgprestatiemodel-traject- en DSM V beslisboom structuren zijn geïntegreerd. U kunt op basis van het uitplannen diverse scenario’s laten uitrekenen en bijvoorbeeld uw triage/zorgpaden mechanisme vanuit de zorgprestatiemodel-systematiek laten doorrekenen.

Het declareren vanuit Careweb kan -indien u dit zo instelt- volledig automatisch verlopen. Inclusief het volgen van de retourberichten van Vecozo.

validatiemelding betrokkenen

Elektronisch voorschrijven met de receptenmodule

in Careweb kunt u recepten genereren en medicatiebewaking uitvoeren. Hiertoe hebben we een koppeling met Tetra Rx

Koppelingen en VIPP PGO

Careweb heeft koppelingen met Serviant e-Health, Mextra, Embloom, Therapieland, Tetra en BergOp. Als MedMij deelnemer kunnen wij u helpen aan alle eisen voor het VIPP PGO te voldoen.

Privacy

Careweb voldoet aan de strengste privacy-eisen van het CBP en het ministerie van VWS. Toegang tot gegevens van een patiënt is alleen mogelijk indien er tussen de behandelaar/medewerker een behandelrelatie is vastgelegd. Op basis van het profiel van deze behandelrelatie zijn dossieronderdelen vervolgens toegankelijk voor schrijven en/of lezen.

Dashboard en exportmogelijkheden

Careweb bevat diverse dashboardschermen met de belangrijkste sturingsinformatie aangaande registratiegraad en declarabiliteit over alle niveau’s. Careweb bevat een uitgebreide rapportage- en export structuur met honderden standaardexports (.pdf en .csv). Exportfunctionaliteit voor het realiseren van uw eigen maatwerkexports voor bijvoorbeeld uw boekhoudprogramma of voor de beantwoording van specifieke vragen van derden kunnen op verzoek of door uw eigen organisatie toegevoegd worden