Careweb samen met LSP+ gekwalificeerd voor BgGGZ

Careweb heeft op 30 juli met de gegevensdienst BgGGZ de kwalificatie behaald in het kader van de vereisten uit de MedMij-standaard. Vijf GGZ-instellingen die deelnemen aan de VIPP-regeling kunnen nu zorginformatiebouwstenen (zib’s) uitwisselen met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

Sybren Kikstra, algemeen directeur van Careweb: “Careweb staat voor het ondersteunen van verantwoorde zorg van hoge kwaliteit onder het motto “laat zien wat je doet” voor hulpverleners. Gegevens uitwisselen met een PGO speelt hier prachtig op in. De kwalificatie is daarin een mijlpaal die de betrokkenen verder motiveert in dit technisch uitdagende traject.”

CAREWEB ALS EPD ÉN DVP

Careweb biedt een volledig webbased EPD en zorgmanagementsysteem voor zowel GGZ, Jeugdzorg als sociaal domein. Twee jaar geleden is Careweb toegetreden als MedMij-deelnemer in de rol van DVP (Dienstverlener Persoon) met de eigen PGO. Sindsdien heeft Careweb de set Basisgegevens Geestelijke Gezondheidszorg (BgGGZ) ingebouwd in het EPD. Met deze realisatie worden vijf GGZ-instellingen ondersteund die deze gegevensdienst willen inzetten om de cliënt op eenduidige wijze van informatie te voorzien in de gekozen PGO. Met de tijdige realisatie van de BgGGZ stelt Careweb deze vijf instellingen ook in staat om binnen de tijdslijnen van de VIPP GGZ-subsidieregeling de verplichte resultaten te behalen.

Careweb logo
LSP logo

LSP+ ALS DVZA

Om de gegevensdienst beschikbaar te krijgen in een PGO maakt Careweb gebruik van LSP+ als DVZA (Dienstverlener Zorgaanbieder). Om te voldoen aan de MedMij-standaard moest Careweb samen met LSP+ de kwalificatie doorlopen. LSP+ is een DVZA dat door VZVZ wordt aangeboden aan instellingen die reeds aangesloten zijn op het LSP. Volgens Kikstra komt de samenwerking met VZVZ/LSP+ voor Careweb uitstekend tot zijn recht: “GGZ-instellingen zijn vaak al aangesloten op het LSP. Het was dus een logische keuze om met LSP+ te kwalificeren. Hierdoor kan Careweb zich blijven richten op de eigen toegevoegde waarde.”

Zweder Bergman, sectorlead GGZ bij VZVZ is blij met het gezamenlijk doorlopen traject: ‘De GGZ is één van de eerste sectoren die in het kader van MedMij te maken heeft met de kwalificatie van gegevensdiensten. Dat is best een spannend traject. Enerzijds omdat kwalificatie randvoorwaardelijk is om gegevens te mogen uitwisselen. Anderzijds moesten zowel Nictiz, Stichting Medmij, leveranciers en VZVZ nog ervaring opdoen met de wijze waarop zo’n proces het meest optimaal kon worden doorlopen. Careweb heeft zich daar heel goed doorheen geslagen.”

Careweb is het tweede EPD dat zich samen met LSP+ heeft gekwalificeerd voor de gegevensdienst BgGGZ.