Wat is belangrijker: privacy of digitale uitwisseling? Privacy natuurlijk!

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt als Nederlands zelfstandig bestuursorgaan, dat sinds 1 oktober 2006 bestaat, de regels voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars en houdt toezicht op de naleving hiervan. Onlangs heeft deze toezichthouder van de zorg aangekondigd van zo’n 800.000 ggz-patiënten een beter beeld te willen krijgen van welke zorg in de toekomst naar verwachting nodig is. De NZa stelt dat de verzamelde patiëntgegevens dusdanig versleuteld en gedepersonaliseerd zijn, dat deze niet te herleiden zijn tot individuele patiënten.

Onrust in de markt

Toch is er onrust ontstaan bij behandelaars, hulpverleners, psychologen en psychiaters omdat zij te maken hebben met een beroepsgeheim. Ziedaar de spagaat: aan de ene kant is privacy van een cliënt of patiënt heel belangrijk, aan de andere kant wil men ook de zorg zoveel mogelijk digitaliseren zodat er zinvolle gegevensuitwisseling tussen professionals plaats kan vinden.

Careweb en privacy

Voor ons staat de behandelaar (én natuurlijk zijn cliënt of patiënt) centraal en wij zullen nóóit door technische mogelijkheden de behandelaar in de problemen brengen of een situatie schetsen waarin dit zou kunnen ontstaan. Daarom werken wij niet met rechtstreekse e-mailkoppelingen. Met een dergelijke koppeling kun je dossiers rechtstreeks naar de huisarts sturen of naar een andere behandelaar. Maar het grootste nadeel is dat je cliënt- en/of patiëntgegevens over e-mail worden verstuurd en door té gemakkelijk met digitale informatiedeling om te gaan kun je onbedoeld in de problemen komen. Wij zijn heel strikt op privacy en zien het als een kracht dat we hier heel omzichtig mee omgaan. Meer weten? Kijk dan even hier. Of neem contact met ons op, we vertellen je graag meer over dit onderwerp.

Bronnen: NZa en Trouw

Zorgprestatiemodel nog niet overal op orde, overstappen loont?!

De ICT rondom het zorgprestatiemodel is zes maanden nadat dit model is ingegaan nog altijd niet op orde. Dat is een zorgwekkende mededeling in de laatste Skipr nieuwsbrief.

In de Skipr nieuwsbrief is te lezen dat aanbieders hun consulten wel kunnen registreren, maar dat sommige aanbieders nog altijd niet kunnen declareren. Daar waar de declaraties inmiddels wel doorgevoerd kunnen worden, kunnen enkele zorgverzekeraars de consulten nog niet overal crediteren. Zorgaanbieders weten dus een half jaar na invoering van het ZPM nog altijd niet of de gedeclareerde consulten vergoed gaan worden.

Gelukkig is er ook positief nieuws: dit geldt niet voor Careweb klanten, zij kunnen al sinds het eerste kwartaal van dit jaar declareren.

Niet tijdig declareren en aanleveren gegevens kan tot financiële strop leiden

De problemen van het niet tijdig kunnen declareren en aanleveren van gegevens aan controlerende instellingen kan dramatische gevolgen hebben voor praktijken en GGZ-instellingen. Immers: geen inkomsten- of gegevensaanlevering kan in het uiterste geval leiden tot het moeten sluiten van praktijken en instellingen. Dit betekent dat er minder noodzakelijke zorg voor kwetsbare doelgroepen beschikbaar is. Maar voordat het zover is levert het al veel eerder stress en overlast op voor cliënten en medewerkers. Met extra werkdruk, frustratie en verloop tot gevolg.

Overstap overwegen?

Dat rechtvaardigt wellicht het overwegen van een overstap en de investering in de implementatie van een nieuw ecd. Met de steeds verdergaande digitalisering en veranderende wet- en regelgeving, die naar verwachting eerder méér dan minder wordt, is het een geruststellend idee dat je kunt vertrouwen op je leverancier.

Voor Careweb is daarbij de bescherming van uw informatie van uiterst belang, en Careweb is met deze gedachten ontworpen. De rode draad is de WGBO, u hoeft zich dan ook geen zorgen te maken over privacy of zich af te vragen of u de nieuwste regelgeving juist toepast. Ook die hebben wij al verwerkt in de applicatie die overal via de ‘cloud’ bereikbaar en up-to-date is. Het zorgsysteem in Nederland is al ingewikkeld genoeg! Benieuwd naar onze visie?

‘Door onze krachten te bundelen hebben ook kleine zorgaanbieders bestaansrecht ‘, Anita van den Broek, bestuurder bij coöperatie Zorg Xtra

‘De reden dat we coöperatie Zorg Xtra hebben opgericht heeft te maken met de ontwikkelingen rondom de aanloop naar de aanbestedingen in 2021. Gemeenten en provincies willen in toenemende mate centraler inkopen en contracten afsluiten met minder (maar grotere) contractpartners.’ Aan het woord is Anita van den Broek, bestuurder bij coöperatie Zorg Xtra, een coöperatie van 15 zorgaanbieders die maatwerkbegeleiding en –behandeling bieden.

Coöperatie bundelt krachten

‘Door het vormen van een coöperatie van kleinere aanbieders, zijn we beter in staat om de zwaardere zorgvragen te contracteren. Door het bundelen van onze krachten hebben we zowel meer capaciteit als meer typen zorg in huis dan wanneer we alleen opereren. Het was daarom eigenlijk niet meer dan logisch om met elkaar in gesprek te gaan met als doel om deze stevige en zinvolle samenwerking te realiseren’, aldus Anita. ‘Toen we met elkaar in gesprek raakten, en keken naar de veranderingen in de markt, trokken we al snel de conclusie dat niets doen geen optie was. Dan deden we als relatief kleine partijen immers niet meer mee in de aanbestedingen. In de praktijk zouden we dan vooral vanuit onderaannemerschap bij de wél gecontracteerde partijen werken en dat vonden we geen prettig vooruitzicht. Op zich is die werkwijze niet zo erg, maar het maakt je afhankelijk en bovendien kun je wat minder je eigen kleur behouden. En dat zou kunnen botsen, ook omdat we best een sterke visie hebben op hoe wij geloven dat goede zorg eruit zou moeten zien. Lang verhaal kort: het was heel helder dat we actie wilden ondernemen. We wilden zelf een poging doen om überhaupt een kans te maken.’

Een prachtig resultaat

‘En hoe mooi is het dan dat je je eigenheid kunt behouden door kleinere zorgaanbieders te verenigen in een coöperatie. Daarin kan iedereen zijn eigen zelfstandigheid behouden om in te schrijven op aanbestedingen. Met behoud van eigen visie. In het voortraject hebben we met meerdere partijen gesproken, en daarin hebben we gekeken naar ieders visie, en soms ook ‘nee’ gezegd als dit niet paste in het geheel. Vanuit die visie hebben wij de coöperatie opgericht, deze bestaat uiteindelijk uit zo’n kleine 15 leden.’

Cliënt gaat naar één loket, dat is een voordeel

‘Het voordeel voor de cliënt is dat deze met één loket te maken heeft. Je moet je voorstellen dat we met complexe casussen te maken hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om een gezin waarin een intensieve GGZ-behandeling nodig is en wellicht begeleiding vanuit de Wmo. Dan moet men normaliter naar verschillende adressen om aanmeldingen te doen. Elke zorgaanbieder heeft immers zijn eigen loketje. Door onze coöperatie is het mogelijk om één intake te doen, waarin alles wordt meegenomen. Erg prettig, zeker als je nadenkt over de uitdagende, energievretende situatie waarin sommige mensen zich bevinden. Vanuit dat gesprek worden de verschillende procedures georganiseerd. Bijvoorbeeld, als er een vraag gesteld wordt over een diagnostisch traject, een traject waar systeemtherapeuten bij nodig zijn en daarnaast ook nog opvoedondersteuning waarbij gezinsleden op verschillende locaties wonen, dan kan de systeemtherapie bijvoorbeeld het zwaartepunt zijn. De zorgaanbieder die dit vanuit de coöperatie gaat verzorgen is het regievoerend lid, en start het traject op. Dit lid heeft ook tevens de eindverantwoordelijkheid.’

Samenwerking met Careweb heel zinvol

‘Via de samenwerking met Careweb hebben wij een vorm gevonden waarbij de coöperatie degene is die het Careweb account heeft. De leden kunnen allemaal in hun eigen omgeving registreren, en zij zorgen er zelf voor dat het regievoerend lid een overzicht heeft van alle uren’, vervolgt Anita. ‘Dit regievoerend lid vult vervolgens een bestand dat wordt geïmporteerd in Careweb, en vanuit daar gaat er automatisch een factuur naar de gemeente of andere financier(s) Je kunt je voorstellen dat de software die Careweb biedt, een fantastische bijdrage levert aan onze coöperatie. We zijn dan ook heel blij met de samenwerking met Careweb.’

Alles voor de cliënt: dát is de basis

‘Samenvattend kunnen we stellen dat we een relatief uitdagende periode achter de rug hebben, maar uiteindelijk hebben we zowel voor de cliënt als voor onszelf veel voordeel kunnen behalen. Al is het wel zo dat we de bedrijfsuren die we maken voor onze coöperatie, nergens kunnen declareren. Dat is wel eens jammer, tegelijkertijd geldt dit voor alle leden. Laten we maar zeggen dat gedeelde smart halve smart is. Wij kijken vooral naar het belang van de kleinere zorgaanbieders, die op deze manier bestaansrecht houden, en nog belangrijker: die van de cliënten. Zij hebben baat bij de persoonlijke benadering en kwalitatief goede zorg die vaak zo kenmerkend is voor gespecialiseerde zorgaanbieders. Uiteindelijk is dát waar we het allemaal voor doen.’

In 3 stappen naar het béste ECD voor jouw organisatie

In deze tijd moet er zóveel geregistreerd worden. Hoe kunnen we dit doen zodat het voor hulpverleners zo gemakkelijk mogelijk wordt?

Van besef naar acceptatie naar actie

Wanneer je beseft dat administratie nu eenmaal bij de job hoort, kun je door naar de volgende stap, namelijk dát elektronisch cliënten dossier (ECD) kiezen dat intuïtief werkt en waarvan je zeker kunt zijn dat jouw geregistreerde uren ook inderdaad netjes vergoed worden door de verzekeraars, gemeente of zorgkantoren. Zonder te overdrijven, zonder al te hoge kosten en zonder allerlei toeters en bellen die je uiteindelijk niet nodig hebt en uiteraard volledig volgens de wetgeving en privacy van eenieder.

Met deze drie stappen ben je al snel een heel eind op weg.

1. Bepaal wat je echt nodig hebt

Net als in de wereld van boekhoudsoftware, zijn er binnen de wereld van elektronische cliëntendossiers tal van mogelijkheden. Kies dus heel bewust voor het pakket dat je helpt om je doelen te bereiken. Dat kan bijvoorbeeld zijn om meer cliëntgericht te kunnen werken, de administratieve lasten terug te dringen, werkprocessen te vereenvoudigen, financieel ‘in control’ zijn, of iets anders dat precies bij jullie organisatie past. Bepaal vervolgens of de software die je van plan bent te kiezen ook daadwerkelijk in staat is om aan die doelen te voldoen. Wanneer je het bijvoorbeeld onmisbaar vindt om rol gerelateerd te werken, dan is het wél handig dat jouw beoogde pakket dit daadwerkelijk aan kan bieden. En zo zijn er tal van voorbeelden meer. Kijk maar eens naar de eigen verhalen van onze klanten. Misschien zit er wat herkenbaars voor je bij.

2. Kies voor de juiste professionele partner

Een samenwerking met een ECD-leverancier ga je bij voorkeur aan voor de lange termijn. Je investeert immers niet alleen geld, maar ook tijd en aanpassingsvermogen over en weer. Doe daarom online onderzoek door reviews te lezen, neem contact op met de klantenservice om in de praktijk te ervaren hoe je te woord wordt gestaan en, heel belangrijk, informeer bij referenten naar het echte verhaal. Kijk ook naar zaken als implementatie en training. Hoe helpt je leverancier bij het aansluiten van het programma op je processen (of andersom) en bij het trainen en creëren van draagvlak bij je medewerkers? Hoe lang bestaat het bedrijf al en waaruit blijkt hun bewezen kwaliteit (certificaten etc.)? Wanneer je op zoek bent naar een persoonlijk bedrijf dat luistert naar jouw wensen, dan wil je misschien niet bij de grote leverancier aansluiten. Zoek wel naar een partner die voorop loopt in innovatie en aansluit bij landelijke trends en wet- en regelgeving. Daardoor kun je soms verrassend eenvoudig gebruik maken van subsidies bij het implementeren en trainen van medewerkers. Zie bijvoorbeeld www.vgvipp.nl

3. Maak er geen IT-feestje van

Uiteindelijk staat of valt het succes van dit soort transities bij de manier waarop de hulpverlener het pakket adopteert. Wanneer deze niet tevreden is over de opties die geboden worden of het ingewikkeld vindt om met het nieuwe pakket te werken, dan wordt het geen succes. Betrek dus verschillende mensen bij de besluitvorming rondom je ECD. Dus hulpverleners, zorgadministratie, management, iemand die verstand heeft van IT. En let erop dat je leverancier met je meedenkt over de juiste inrichting, implementatie en training. Daarmee voorkom je dat er vol enthousiasme een pakket wordt aangeschaft dat uiteindelijk niet beantwoordt aan de geldende behoefte binnen de organisatie.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. En dat geldt ook voor een belangrijk thema als minder administratieve druk en meer tijd voor de cliënt. Want dáár is het uiteindelijk allemaal om begonnen. Meer weten? Dit kunnen wij voor je doen.

Dit zijn de drie veel voorkomende knelpunten van zorginstellingen rondom het ECD

We hebben al vaker geschreven over het ECD: het welbekende Elektronisch Cliëntendossier. Uit de gesprekken die we dagelijks voeren met professionals verbonden aan de zorg, blijkt dat er bij veel zorginstellingen nog tal van verbeteringen plaats kunnen vinden. Dit gaat onder meer over de integratie van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) met andere systemen.

Als knelpunten horen we het volgende terug uit de markt:

  1. De gebruiksvriendelijkheid laat vaak te wensen over.
  2. De gemiddelde, gedreven zorgprofessional houdt zich liever met cliënten dan met systemen bezig.
  3. Men ervaart afhankelijkheid van de betrokken ECD-leveranciers.

Voordelen worden er gelukkig ook genoemd:

  1. Het is eindelijk mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken.
  2. Er is, dankzij het digitale ECD, een betere en snellere kennisdeling van de cliëntgegevens tussen professionals mogelijk.
  3. Informatie wordt slechts één keer vastgelegd en dat scheelt tijd, geld en energie.

Meer tijd voor de zorgverlener

Met Careweb nemen wij je zorgen rondom registratie, facturatie/declaratie en verantwoording graag uit handen zodat je je op je cliënten kunt richten. Dit doen we door inzet van innovatieve, gebruiksvriendelijke ICT die volledig is afgestemd op het werk van de zorgverlener. Software die bovendien altijd up-to-date is en door een goede balans tussen privacy voor de patiënt en transparantie garant staat voor verantwoorde zorg. Wij luisteren naar onze klanten en werken dag in dag uit om Careweb intuïtiever, ‘slimmer’ en steeds gebruiksvriendelijker te maken. Careweb reduceert administratie overhead binnen instellingen en zo maken wij meer tijd vrij voor zorg.

Systeem is ondergeschikt aan proces

Onlangs kon je in een blog van Inge van Blanken nog lezen hoe het ECD-systeem áltijd ondergeschikt moet zijn aan het proces. Inge vertelde: ‘Kijk, in basis is het zorgproces vrij simpel: een cliënt komt met een zorgvraag binnen, zorg wordt volgens een organisatie specifieke manier gestart en de cliënt kan na afronding van de zorg weer verder met zijn/haar leven. Iedere organisatie heeft haar eigen manier om dit zorgproces vorm te geven. Omdat zorg in Nederland vast zit in wet -en regelgeving is het nodig om te werken met een ECD van waaruit je kan declareren. We kwamen er al vrij snel achter dat je een ECD niet éven snel uit kunt leggen. Je moet echt met een organisatie of hulpverlener gaan zitten en samen kijken naar hoe de cliëntenroute binnen die bepaalde organisatie loopt.’

Nog altijd knelpunten rondom het ECD?

En daar sluiten we ons helemaal bij aan. Niet voor niets richten we ons dag in dag uit op ons streven om zoveel mogelijk zorgverleners en instellingen hoogwaardige zorg te laten leveren. Ervaar je nog altijd knelpunten rondom het ECD? Neem dan contact met ons op. We staan je graag met raad en daad terzijde.

Waarom een goed ECD onmisbaar is voor vooruitstrevende organisaties?

Als succesvolle organisatie wil je optimaal gebruikmaken van je ECD en gegevens uitwisselen met je cliënten. Mede daarom nemen wij vanuit Careweb graag deel aan VG Digitaal dat staat voor VrijGevestigde Digitaal. Maar eerst even naar de basis, want wat is dat ook alweer precies VGDigitaal?

Dit initiatief is opgericht om vrijgevestigde GGZ-professionals (denk dan aan psychologen, psychotherapeuten en psychiaters) te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van het ECD en om digitaal gegevens uit te wisselen met cliënten en patiënten. VG Digitaal is opgericht in opdracht van én in nauw overleg met de brancheorganisaties LVVP, NIP en NVvP. VG Digitaal is een opvolging van VG VIPP en helpt vrijgevestigden onder meer om een subsidie aan te kunnen aanvragen welke vervolgens besteed kan worden bij hun ECD-leverancier. Je kunt maar bij een paar (5) ECD´s gebruik maken van de VG vipp subsidie. Careweb is daar 1 van.

Over het belang van een kwalitatief ECD

Een goed ECD is onmisbaar voor organisaties omdat dit digitaal een compleet dossieroverzicht en structuur biedt. Uiteindelijk moet het er in resulteren dat patiënten en cliënten zoveel mogelijk tijd en aandacht krijgen van hun zorgverleners. Want ook zij willen bezig zijn met deze cliënten en niet met hun administratie. Daarom is het belangrijk dat het ECD zo gemakkelijk mogelijk werkt. In de praktijk horen we van zorgverleners terug dat het nog regelmatig voorkomt dat het spreekwoordelijke ‘systeem’ die tijd in de weg staat. Careweb doet hier graag iets aan. Wij zijn thuis in de zorg en helpen de zorgverlener door administratieve rompslomp uit handen te nemen.

Sinds 2003 zorgt Careweb ervoor dat hulpverleners zo min mogelijk tijd besteden aan administratieve taken. Careweb stelt altijd drie belangrijke principes voorop:

De hulpverlener staat centraal.

Transparantie voor management.

De hulpverlener registreert alleen de feiten.

Wat kan een goed ECD dan betekenen?

Feitelijk is een ECD een onmisbare tool die je helpt om als zorgverlener goed je werk te kunnen doen. Niet alleen houd je er je zorgadministratie van A tot Z in bij, ook werkt het digitale karakter ervan vele malen sneller en overzichtelijker dan de Word-documenten in je pc. Je vindt er alle gegevens van de cliënt zoals informatie en de medicijnen in terug. Bovendien is het tijdbesparend, wat een voordeel voor de zorgvrager en professional is. Want, zoals gezegd resteert er meer tijd en aandacht voor de zorgvrager.

Neem contact op

Wil je er meer over weten of even vrijblijvend overleggen? Bijvoorbeeld over hoe je vanaf morgen tijd bespaart? Of over hoe je omgaat met privacy? Of over hoe je het systeem zo snel mogelijk geïntegreerd krijgt binnen je bestaande processen? Neem dan contact met ons op. We kijken uit naar je bericht.

Zo werken samenwerkingsverbanden voor hulpverleners in de dagelijkse praktijk

Steeds vaker wordt er samengewerkt tussen hulpverleners en ontstaan er samenwerkingsverbanden tussen organisaties, of tussen organisaties en zzp’ers (ook wel hoofd- en onderaannemerschap genoemd) met een kern van ‘eigen’ mensen. Daarom heen bevindt zich dan een cirkel van (gespecialiseerde) zelfstandige behandelaars die aan meerdere organisaties verbonden zijn. Hoe gaan organisaties daarmee om? Welke gevolgen heeft dit? Denk bijvoorbeeld ook aan het moeten werken met meerdere ECD’s. Hoe loopt dat voor organisaties en praktijken wat betekent dat voor de hulpverleners dit hierbij betrokken zijn?

De ervaring uit de praktijk

Iedere organisatie heeft zijn eigen systemen, werkwijzen en processen. Als samenwerkingsverband heb je echter ook een gezamenlijke visie die je vertaald wilt zien in je ECD. De oplossing is meestal dat er door hulpverleners gewerkt moet worden met meerdere systemen naast elkaar, of in het voor de hulpverlener fijnste geval, er door de verschillende organisaties gekozen wordt voor hetzelfde systeem. Een andere, technische lastige oplossing, is het koppelen van diverse systemen aan elkaar, maar ook dat blijkt in de praktijk lang niet altijd goed te werken of mogelijk te zijn.

Logisch dus dat dit als een behoorlijke uitdaging ervaren kan worden. En dat terwijl het sociaal domein en de geestelijke gezondheidszorg toch al zo geplaagd worden door een enorme administratieve druk…. Helaas is er dus geen relatief eenvoudige oplossing aanwezig in de markt. Wel zijn er systemen die in meer én mindere mate flexibel zijn.

De flexibele oplossing
4 x flexibel

  • ECD (elektronisch cliëntendossier) en declaratie in één.
  • Meerdere financieringsstromen naast elkaar: registratie, validatie en declaratie van GB GGZ, SGGZ (DBC), FZ, JW, WMO, Wlz, ZG en overige GGZ gerelateerde financieringsvormen zoals PGB.
  • Werken vanuit 1 agenda: integratie van agendafunctie (afspraken) zorgadministratie en het financiële declaratieproces, waar de hulpverlener geen omkijken naar heeft, omdat dit aan de achterkant jaarlijks wordt ingeregeld. Een agenda waarin je afspraken inplant met 1 of meerdere cliënten, 1 of meerdere zorgverleners. Een agenda bovendien die een verdeling maakt in de tijd die aan de verschillende cliënten is besteed.
  • Aanpasbaar (configureerbaar) aan iedere organisatie, dus ook aan uw samenwerkingsverband. Hetzelfde systeem: een andere configuratie!

Het werkveld bekend van haver tot gort

Met bijna 6.000 gebruikers kennen we het werkveld én we kennen onze klanten. Door inzet van de speciale Careweb agenda van de hulpverlener wordt de tijd die aan de cliënt besteed is, omgezet naar declaratie-, rapportage-, en verantwoordingsgegevens. Dit gebeurt direct en zónder dat dit administratieve lasten voor de hulpverleners met zich meebrengt. Op die manier creëer je daadwerkelijk meer tijd voor zorg. Tot slot ontstaat er ook 100% grip op je financiën. Alle gegevens die je invoert zijn beschikbaar in heldere rapportages. Op die manier ben je op elk moment tot in elk gewenst detail op de hoogte van de stand van zaken. Omdat we als EPD-leverancier ondersteund worden door de jaarlijkse NEN 7510 certificering en de ISAE 3402 type II verklaring, ben je, in elk geval op dit vlak, helemaal in control.

Zorg is ontmoeten. En dan letterlijk: mínder moeten. Dát is waar wij in geloven. Meer weten? Neem dan contact met ons op of bezoek onze website.

PS Meer van dit soort blogs lezen? Kijk dan even hier.

‘Het ECD-systeem (elektronisch cliënten dossier) is áltijd ondergeschikt aan het proces’, Inge van Blanken, oprichter en eigenaar van Visser & Van Blanken

‘We zijn eind 2017 voor onszelf begonnen, nadat Roeland, mijn zakelijk én levenspartner, na een dienstverband van acht jaar stopte bij Careweb. Hij startte er ooit als trainer en adviseur en die rol werd langzamerhand uitgebreid. Het was een mooie tijd waarin hij veel ervaring op kon doen. Toen Careweb besloot om terug te gaan naar de basis, het bouwen van een goed ECD, startten we al snel een waardevol partnerschap op.’ Aan het woord is Inge van Blanken, oprichter en eigenaar van Visser & Van Blanken, een bedrijf dat laagdrempelige en betaalbare ondersteuning biedt aan zelfstandige hulpverleners en kleine tot middelgrote zorgorganisaties.’

Van kleinschalige ondersteuning naar inrichten complete zorgprocessen

‘Dat samenwerken had ook te maken met klanten die contact met ons opnamen, omdat ze graag ondersteuning wilden bij het inrichten van hun ECD. Zowel Roeland als ik komen beiden uit de hulpverlening en we hebben ons omgeschoold richting ICT, waarbij ik specifiek een focus heb op procesmanagement. Al snel besloten we samen een bedrijf te beginnen waarbij we mensen wilden ondersteunen bij het declareren vanuit een ECD-systeem. Niet per se alleen voor Careweb, maar ook voor andere ECD-systemen. Al is Careweb wel altijd de hoofdmoot gebleven, zo’n 95% van de systemen die we inrichten valt onder deze vlag. Onze activiteiten groeiden binnen een jaar uit van kleinschalige ondersteuning naar het opnieuw inrichten van complete zorgprocessen binnen organisaties.’

‘Kijk, in basis is het zorgproces vrij simpel: een cliënt komt met een zorgvraag binnen, zorg wordt volgens een organisatie specifieke manier gestart en de cliënt kan na afronding van de zorg weer verder met zijn/haar leven. Iedere organisatie heeft haar eigen  specifieke manier om dit zorgproces vorm te geven. Omdat zorg in Nederland vast zit in wet -en regelgeving is het nodig om te werken met een ECD van waaruit je kan declareren. We kwamen er al vrij snel achter dat je een ECD niet éven snel uit kunt leggen. Je moet echt met een organisatie of hulpverlener gaan zitten en samen kijken naar hoe de cliëntenroute binnen die specifieke organisatie loopt. Het ECD-systeem is daarbij áltijd ondergeschikt aan het proces. Stel je voor: we komen situaties tegen waarbij organisaties op de rand van faillissement staan omdat er al bijna een jaar lang niet gedeclareerd is… Met een goede ondersteuning is dit probleem binnen enkele weken opgelost en komt de geldstroom weer op gang. Dat is waar wij mee te maken krijgen in de praktijk’, aldus Inge.

Intensieve samenwerking

‘Omdat ook Careweb de toegevoegde waarde ziet in deze samenwerking hebben we een vrij intensief contact. We zijn vaak vanaf de demo  betrokken bij nieuwe organisaties, waarna als er voor Careweb gekozen wordt,  wij ook de implementatie en training verzorgen. Maar onze rol is breder. Zo hebben de 250 gemeentes in Nederland bijvoorbeeld veelal hun eigen afreken- en administratie systematiek ontwikkeld, wat het voor ECD-systemen een ware uitdaging maakt hierop aan te sluiten. Daar zijn wij een schakel in. We kijken continu in de markt naar wat er gebeurt wanneer er een afwijkende manier van werken naar voren komt. Als een gemeente bijvoorbeeld een bijzondere manier van afrekenen bedacht heeft, dan onderzoeken we hoe groot deze impact is. Samen met Careweb kijken we dan of voor een specifieke manier van afrekenen iets ontwikkeld moet worden. Zo is de markt continu in beweging. Verder leveren we input aan Careweb betreft functionele ontwikkelwensen en sparren we samen over de uitwerking hiervan.We werken overigens ook nauw samen met Jeroen Jansen (van bedrijf Meneer Jansen ICT) een collega die ook lang als developer bij Careweb heeft gewerkt. Jeroen kijkt samen met ons naar wat nog handiger en beter kan in Careweb. Hij is fantastisch in het ontwikkelen van maatwerkoplossingen binnen Careweb die het gebruik voor de hulpverlener nog makkelijker maken. Met deze samenwerkingen hebben we een mooi team denk ik dat samen de ondersteuning in de zorg naar een hoger plan kunnen trekken.’

Careweb gaat voor idealisme, niet direct voor commercieel gewin

‘Kijkend naar ons eigen bedrijf kan ik zeggen dat we flink gegroeid zijn in de afgelopen vijf jaar. We zijn inmiddels ook op zoek naar extra ondersteuning omdat het echt te druk wordt. Waarom wij zo enthousiast zijn over de samenwerking met Careweb? Dat heeft met de mensen achter het bedrijf te maken: dat zijn vooral idealisten die het commerciële belang zeker niet vooropstellen. Zij gaan echt voor persoonlijk contact en het gemak van de hulpverlener zonder dat de noodzaak voor het management van die zorginstelling uit het oog wordt verloren. Dat heeft dan weer met visie te maken: zoals ik al zei het ECD-systeem is áltijd ondergeschikt aan het proces. En zo hoort het ook. Dit betekent dat Careweb steeds kijkt naar hoe de hulpverlener zo min mogelijk tijd kwijt is met het systeem en zoveel mogelijk tijd overhoudt voor de cliënt. Want daar is het uiteindelijk natuurlijk allemaal om begonnen’, besluit Inge.

Ingewikkelde materie binnen het sociaal domein duidelijk gemaakt

Veel GGZ praktijken en instellingen verlenen meerdere vormen van zorg. Denk aan volwassenen en de jeugd, maar ook aan forensische zorg en zintuiglijk gehandicapten. Deze soorten van zorg vallen onder verschillende financieringsvormen. Maar dat is het niet alleen. Daarbij is er ook nog vaak sprake van twee typen zorg: namelijk zowel de gecontracteerde als de niet gecontracteerde zorg. Wanneer u kijkt naar de gecontracteerde zorg dan kan dit gaan om afspraken met zorgverzekeraars, gemeenten en provincies. En, kijkend naar de niet gecontracteerde zorg, gaat het om particulieren met (deels) vergoede zorg en (deels) niet vergoede zorg. Of u hebt te maken met pgb’s (persoonsgebonden budget) en dat speelt dan weer vaak een rol bij volwassenen, de jeugd, en de forensische zorg.

Verschillende regels en financieringsvormen

Begrijpt u het nog? Wij gelukkig wel. Maakt u zich geen zorgen als bovenstaand verhaal u ingewikkeld overkomt. Want het ís ook ingewikkeld met al die verschillende regels en financieringsvormen waar men mee te maken heeft.

Careweb heeft de mogelijkheid om binnen vrijwel alle gebruikelijke financieringsstromen, zoals het ZPM, Jeugdwet en WMO (sociaal domein), ZG, en de forensische zorg te werken. De hulpverlener registreert slechts de zorg aan de cliënt, Careweb leidt af binnen welke financieringsvorm de registratie gedeclareerd dient te worden. Careweb is zo ontworpen dat wij vanuit één uniek basissysteem, verschillende configuraties (organisatieomgevingen) aanbieden die speciaal op specifieke situaties in te richten zijn. Het voordeel? Dat zijn er meerdere. Maar het zorgt er in élk geval voor dat de gehele organisatie met één helder, intuïtief systeem kan werken.

De partner aan het woord

In de volgende blog legt één van onze partners uit hoe dit eruit ziet voor klanten die meerdere vormen van zorg verlenen. Wilt u voor die tijd meer weten? Neem dan contact met ons op. We kijken uit naar uw bericht.