Complete applicatie voor uw GGZ instelling

jeugdzorg epd

Verbetering van dossiervoering, verhoging van de registratiegraad, terugdringen van overhead, toename van rendement, transparantie voor management, grip op budgetten en declaraties.

GGZ instellingen die voor Careweb hebben gekozen zijn gezond en de hulpverleners en secretariaten werken prettig in de gebruiksvriendelijke 100% webbased software: Careweb is te gebruiken op iedere lokatie en vanaf ieder apparaat, mits er contact is met het internet.

Basis- en Gespecialiseerde GGZ en meer

Careweb is een 100% webbased Zorgmanagement Systeem dat in tal van GGZ instellingen het primaire proces van zorgregistratie, workflow en cliëntvolgsysteem ondersteunt. Careweb bevat een volledig geïntegreerde Basis- en specialistische GGZ module volgens de richtlijnen van het zorgprestatiemodel, inclusief een agenda die synchroniseert met de bekende agenda’s op mobiele devices.

Careweb biedt een optimaal beveiligd ECD met daarin de relevante formulieren voor DSM V, zorg- en zorgprestatiemodel traject informatie. Daarnaast vind je in Careweb Zorgpadenfunctionaliteit, monitoring op Budgetplafonds, en Scenario-planning.

Op ieder moment kunt u lopende zorgtrajecten valideren en de Onderhanden Werk Positie (verstrekte- en ontvangen zorg) uitrekenen.
Een gebruikersvriendelijke online agenda, PHR (en VIPP PGO functionaliteit) en een medicatiemodule met medicatiebewaking behoren tot de Careweb-uitrusting.

Vanuit één en dezelfde agenda kunnen we zelfs per hulpverlener meerdere financieringsregimes ondersteunen. Dus heb je naast Basis GGZ ook Specialistische GGZ en Jeugdwet in uw portfolio:

Careweb maakt het (eenvoudig) mogelijk. 

Validatie melding epd
* fictieve agenda & cliënten

GGZ registreren in de agenda

Alle registratie binnen Careweb gebeurt vanuit een gebruiksvriendelijke agenda, waarin de afspraken worden gepland, beheerd en verrichtingen worden geregistreerd. Agenda’s van zorgverleners binnen instellingen zijn eenvoudig te delen, te koppelen en vanuit een secretariaat of zorgadministratie te beheren. Ook rooster- en planningsfunctionaliteit maakt deel uit van Careweb.

In de eigen agenda vindt de verrichtingen-registratie plaats door het aanklikken van de gestandaardiseerde coderingen per specialisme/bevoegdheid. Met begin en eindtijd en de aanwezigen en hun rol in de afspraak, heeft Careweb daarmee alle informatie voor de financieringen en rapportages beschikbaar. Zonder dat de hulpverlener het merkt, interpreteert Careweb aan de achterkant de registraties en verwerkt deze conform contractafspraken en rekenregels.

In de Careweb agenda maakt de zorgverlener de dossiernotities direct bij de afspraak in de agenda. De dossiernotities komen direct in het dossier van de cliënt. Op basis van toegekende autorisatieniveaus worden de dossiernotities inzichtelijk gemaakt voor collega’s en indien nodig via een beschikbaar portaal ook voor de patiënt en/of mantelzorger.

Careweb verwerkt groepsafspraken, patiëntenbesprekingen (MDO), supervisie en vele andere scenario’s, waarmee een juiste informatievastlegging en automatische toerekening aan financieringsstromen plaatsvindt.

 

Declareren

Vanuit Careweb worden alle gegevens voor de declaraties gegenereerd, welke voor de reguliere financieringen rechtstreeks bij Vecozo worden ingediend. Careweb houdt de retourinformatie voor je bij, zodat je op ieder moment inzicht hebt in de stand van zaken rond een declaratie.
Careweb kent een exportmodule waarmee een passend bestand voor jouw boekhoudapplicatie aangemaakt kan worden. Op basis van onze ISAE3402 type 2 verklaring, ben je bovendien verzekerd van correcte declaraties.De centrale validatie- en declaratie modules van Careweb ondergaan jaarlijks deze strenge audit. Sinds 2014 is de verklaring beschikbaar voor onze klanten. Je bespaart hiermee fors op de accountantskosten.

DIS

Naast declaraties komen ook de aanlever-bestanden voor DIS rechtstreeks uit Careweb.

Opbrengsten en kosten

Instellingen die met Careweb werken zagen zonder uitzondering een productieverbetering op basis van declaratie optimalisatie van 5% tot ruim 10% en een reductie van overhead tot 40%. Daardoor worden de kosten voor de Careweb implementatie en -licentie al binnen enkele maanden terugverdiend.

Careweb is modulair opgebouwd: Je betaalt een maandelijkse licentie, naar gelang je van functies gebruik maakt. De kosten voor de licentie, zijn primair gekoppeld aan de omvang van de instelling/praktijk.Op basis van tellingen brengen wij maandelijks een bedrag in rekening per hulpverlener -basislicentie- en per ‘FTE’-gebruikerslicentie*-, onafhankelijk van welke beschikbare financieringsregimes je binnen Careweb gebruikt. Zo maken wij ons succes afhankelijk van jouw succes: als jij groeit, groeien wij mee, als jij krimpt, krimpen wij mee.
Deze aanpak verzekert jou ervan dat wij er alles aan doen om jouw instelling of praktijk succesvol te laten zijn in een steeds veranderend zorglandschap en dat wij de veranderingen in de zorgsector nauwlettend volgen.

Heb je interesse? 

Neem contact met ons op, we beantwoorden graag jouw vragen en maken graag een afspraak voor een demo.