Financieringsvormen

Welke financieringsregimes ondersteunt Careweb?

Alle registratie binnen Careweb gebeurt vanuit een gebruiksvriendelijke agenda, waarin de afspraken worden beheerd en verrichtingen worden geregistreerd. Agenda’s van zorgverleners binnen instellingen zijn eenvoudig te delen, te koppelen en vanuit een secretariaat te beheren. Ook rooster- en planningsfunctionaliteit maakt deel uit van Careweb.

Careweb ondersteunt veel financieringsregimes die allemaal vanuit dezelfde agenda worden aangestuurd. Zo kan een instelling veel verschillende soorten zorg leveren, terwijl deze vanuit één geïntegreerde agenda worden geregistreerd. De producten en activiteiten die in de agenda geregistreerd zijn, worden ‘aan de achterkant’ geïnterpreteerd en via aparte standaarden financieel afgehandeld. Meestal worden de declaratieberichten via VECOZO verzonden en is de afhandeling in Careweb vrijwel automatisch in te stellen. Als declaratieberichten verzonden worden naar een extern portaal, zijn de berichten volgens de iStandaarden te downloaden. Ook is het mogelijk om volgens de standaarden de papieren facturen te exporteren. 

Deze financieringsregimes ondersteunt Careweb:

  • de basis- en gespecialiseerde GGZ (GBGGZ, SGGZ)
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
  • de Jeugdwet (Jw),
  • de Wet langdurige zorg (Wlz), in natura of PGB,
  • Zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG-zorg)
  • Forensische Zorg (FZ)
  • eigen betaling of particulier vergoede zorg.