Grip op de financiën

ISAE3402 type 2 certificaat

Als eerst softwarepakket in onze branche, beschikt Careweb over een ISAE 3402 type 2 certificaat voor Basis GGZ en de Specialistische GGZ. Dit betekent dat organisaties die Careweb gebruiken kunnen besparen op accountantsverklaringen: een audit op de validatiemodule en de beheersprocessen is al uitgevoerd. Als klant heeft u de garantie dat Careweb verantwoorde zorg mogelijk maakt. Ook de zelfcontrole GGZ wordt op vele punten afgedekt door dit certificaat.

inloggen epd

Administratieve organisatie / interne controle

Het stroomlijnen van de administratieve organisatie heeft enorm positieve effecten op de stabiliteit van een organisatie en maakt het verschil tussen winst en verlies. Door de strikte validatiemodule die controleert of alle vereiste gegevens compleet en correct zijn, is er daarna alleen nog maar sprake van een administratieve afhandeling. 

careweb collega's

Zelfontwikkelkit

Wij begrijpen dat iedere zorgaanbieder eigen werkprocessen heeft. In Careweb kunt u deze werkprocessen zelf inrichten. Hierbij breidt u Careweb uit, bovenop de aanwezige bewezen standaard. 

Met de zelfontwikkelkit ben u daardoor in staat om bovenop Careweb eigen processen en wensen binnen de organisatie uit te breiden. Denk hierbij aan een eigen behandelplan, brief, exports, integraties met externe systemen en nog veel meer!