Instellingen

Careweb is een 100% webbased Zorgmanagement Systeem. Het bevat een volledig geïntegreerde zorgprestatiemodel module incl. agenda, een optimaal beveiligd EPD, zorgpadenfunctionaliteit, scenario-planning en tussentijdse validatie, onderhanden werk (verstrekte- en ontvangen zorg), online agenda, PHR en veel meer.

Alle registratie binnen Careweb geschiedt vanuit een gebruiksvriendelijke agenda, waarin de afspraken worden beheerd en verrichtingen geregistreerd. Agenda’s van zorgverleners binnen instellingen zijn eenvoudig te delen, te koppelen en vanuit een secretariaat te beheren. In de eigen agenda vindt de verrichtingen registratie eenvoudig plaats middels het aanklikken van de gestandaardiseerde coderingen per specialisme, daarnaast maakt de zorgverlener dossiernotities in vrije tekstvelden, welke op basis van toegekende autorisatieniveaus inzichtelijk gemaakt kunnen worden voor collega’s en eventueel ook patiënt en/of mantelzorger.

careweb systeem

Een compleet EPD en Zorgmanagementsysteem in een applicatie

Registratie op basis van de gedefinieerde schermen, reguleert dat de juiste gegevens op de juiste plek in het EPD belanden. Careweb voorziet (indien beschikbaar) in een per specialisme specifieke DBC registratie, welke automatisch plaatsvindt op basis van de verrichtingen registratie. Hierbij is Careweb tevens in staat groepsafspraken, patiëntenbesprekingen, supervisie en vele andere scenario’s te verwerken, waarmee een juiste informatieverwerking en verrekening plaatsvindt. Instellingen die met Careweb zijn gaan werken zagen zonder uitzondering een productieverbetering op basis van declaratie optimalisatie van 5% tot ruim 10%.

Declaratie in een handomdraai

Vanuit Careweb worden alle gegevens voor de declaraties gegenereerd. Careweb is geen applicatie waarvoor investeringen in hardware en/of software nodig zijn. Een internet verbinding volstaat, op basis van een vast maandbedrag per zorgverlener kan de instelling vervolgens gebruik maken van alle functionaliteiten die Careweb biedt. Afhankelijk van het aantal collega’s zijn aantrekkelijke staffelkortingen mogelijk.

Door een unieke generieke horizontale structuur is Careweb bij uitstek geschikt voor gebruik binnen instellingen, tussen verschillende specialismen, maar ook over meerdere instellingen en hun specialismen heen. Daarnaast biedt Careweb de mogelijkheid van een Personal Health Record: derden (zoals patiënt en mantelzorger) kan op basis van autorisatie toegang worden verleend tot (delen van) het dossier.