Careweb: Het EPD voor de GGZ en het sociaal domein

Registratie, declaratie en verantwoording binnen het Sociaal Domein: veel instellingen maken gebruik van Careweb voor Jeugdwet en WMO.

Careweb ondersteunt het complete berichtenverkeer en rechtstreekse declaratie via Vecozo voor het Sociaal Domein. 

De grote flexibiliteit van de Careweb modules, maakt het uitermate geschikt voor iedere instelling, die actief is binnen gemeentelijk gefinancierde zorg. En dat is geen makkelijke taak! Zeker wanneer een instelling te maken heeft met meerdere gemeenten en hun samenwerkingsverbanden, is het goed omgaan met budgetplafonds van cruciaal belang voor de continuïteit van instellingen. Careweb speelt daar als geen ander op in.

Graag laten wij jou kennis maken met onze mogelijkheden.

gebruiksvriendelijk elektronisch patiënten dossier
veilig epd

Registreren, declareren, verantwoording, budgetten en plafonds

Iedere gemeente kent z’n eigen eisen en verwachtingen ten aanzien van verantwoording en declaraties binnen Jeugd GGZ en WMO.

De gebruiksvriendelijke geïntegreerde agenda waarin hulpverleners hun activiteiten registreren of geplande activiteiten bevestigen, is de verzamelplek voor alle relevante informatie. In deze agenda kan de hulpverlener alle verrichtingen kwijt, ongeacht financieringsvorm of contractpartij. Handig ingebouwde controles, validatiemeldingen, ondersteunen de hulpverleners om verantwoorde zorg te leveren. Careweb helpt op deze manier de hulpverleners meer aandacht en tijd aan de cliënten te besteden.

De registraties van de zorgverlener(s) worden door Careweb gebruikt voor rapportages, declaraties en de verantwoording. Bij zorgtoewijzingen met een plafond, zorgt Careweb ervoor dat je nooit boven je zorgtoewijzing kunt declareren. Uiteraard bestaan er verschillende mogelijkheden om de budgetten en plafonds op verschillende niveau’s te bewaken. 

Careweb declareert standaard met bulkdeclaraties naar de gemeenten via Vecozo, zoals landelijk is afgesproken.

  • In Careweb kun je gemakkelijk voldoen aan de CBS aanlevering.
  • Careweb ondersteunt zowel outputgerichte-, inspanningsgerichte-, als taakgerichte zorg.
  • Careweb is voorzien van registratie ondersteuning door het hele proces. Vanaf het moment van registreren tot het moment van declareren wordt er gevalideerd om te zorgen dat er zo min mogelijk fouten worden gemaakt tijdens het proces. 
  • Careweb volgt de strengste privacy- en veiligheidseisen. Met een uitgebreid logging-systeem en met het behalen van NEN7510 wordt toegang tot dossiers strak gemonitord en bent u ervan verzekerd dat dit veilig gebeurd.