Careweb: Het EPD voor de GGZ en het sociaal domein

Registratie, declaratie en verantwoording binnen het Sociaal Domein: veel instellingen maken gebruik van Careweb voor Jeugdwet en WMO. Careweb ondersteunt het complete berichtenverkeer en rechtstreekse declaratie via Vecozo voor het Sociaal Domein. Careweb is actief binnen alle Nederlandse gemeenten.

De grote flexibiliteit van de Careweb modules, maakt het uitermate geschikt voor iedere instelling, die actief is binnen gemeentelijk gefinancierde zorg. En dat is geen sinecure: de transitie in 2015 deed een lappendeken ontstaan aan contracten voor declaratie, budgetten en verantwoording. Zeker wanneer een instelling te maken heeft met meerdere gemeenten en hun samenwerkingsverbanden, is het goed omgaan met budgetplafonds van cruciaal belang voor de continuïteit van instellingen. Careweb speelt daarop als geen ander in.

Graag laten wij u kennis maken met onze mogelijkheden.

gebruiksvriendelijk elektronisch patiënten dossier
veilig epd

Registreren, declareren, verantwoording, budgetten en plafonds

Iedere gemeente kent eigen eisen en verwachtingen ten aanzien van verantwoording en declaraties binnen Jeugd GGZ en WMO. De gebruiksvriendelijke geïntegreerde agenda waarin hulpverleners hun activiteiten registreren of geplande activiteiten bevestigen, is de verzamelplek voor alle relevante informatie. In deze agenda kan de hulpverlener alle verrichtingen kwijt, ongeacht financieringsvorm of contractpartij. Handig ingebouwde controles, validatiemeldingen, ondersteunen de hulpverleners om verantwoorde zorg te leveren. Careweb helpt de hulpverleners meer aandacht en tijd aan de cliënten te besteden. 
 
Aan de achterkant interpreteert Careweb de registraties conform de ingegeven contract-regels naar budgetrapportages, declaraties en verantwoording. Met de functionaliteit ‘Aftoppen’ zorgt Careweb ervoor, dat u niet boven de zorgtoewijzing declareert. Natuurlijk heeft u in Careweb allerhande mogelijkheden om budgetten en plafonds op verschillende niveau’s te bewaken. Zo kunt u tijdig bijsturen wanneer overschrijdingen of onvolledig uitnutten van budgetten dreigt. Careweb helpt u financieel gezond te blijven.

Veel gemeenten vermeerderd met hun samenwerkingsverbanden

Alle beloften van vereenvoudiging en samenwerkingsverbanden ten spijt: vrijwel iedere gemeente heeft een eigen specifieke set aan gegevens en verantwoording van uw instelling nodig. Daarnaast opereren gemeenten soms voor een deel van de zorg in samenwerkingsverbanden, waarvoor weer eigen regels gelden. Menig instelling bijt zich daarop stuk.

Met Careweb kan uw instelling de juiste informatie uit het systeem halen, op basis van de eerder genoemde feiten-registratie door de hulpverleners. Door in Careweb alle contractafspraken inclusief plafonds te definiëren, wordt aan de ‘achterkant’ (dus zonder de hulpverleners te belasten) de productie in de agenda’s vertaalt naar declaraties en rapportages. Op maat, conform de eisen van uw contractpartners.

epd
DNV GL NEN 7510 certificering logo

Budgettering en Plafonds

Niemand heeft kunnen voorzien hoe lastig gemeenten het u zouden maken qua detailniveau en complexiteit van de afspraken rondom budgetten en plafonds. Nog ieder jaar worden wij als leverancier verrast met ‘wat men nu weer heeft bedacht’. Gelukkig hoeven wij er nooit van de te schrikken: door de opzet van onze gebruiksvriendelijke agenda, wordt de zorg op detailniveau vastgelegd: wie waren er vanuit welke rol bij elkaar van hoe laat tot hoe laat aanwezig en welke activiteit/product/bevoegdheid werd hierbij op welke manier geleverd? Daarmee hebben we de bouwsteen voor iedere declaratie en verantwoording op detailniveau beschikbaar.

Aanvullende functionaliteiten

Careweb voorziet in de mogelijkheid om Batch declaraties te ondersteunen wanneer gemeenten dit eisen van u als zorgaanbieder. Naast het Vecozo berichtenverkeer, voorziet Careweb ook in de CBS aanlevering. Daarnaast kunnen ook Output-gerichte producten in Careweb geregistreerd en gedeclareerd worden.

En handig voor de hulpverleners: op meerdere niveaus zijn validatie- en controle meldingen beschikbaar: van de agenda voor de Hulpverlener tot de administratieve- en financiële ondersteuner bij declareren en verantwoording. Zo worden al uw medewerkers gedurende het proces permanent door het systeem gecoacht. Vanzelfsprekend gebeurd dit volgens de strengste privacy- en veiligheidseisen. Met een uitgebreid logging-systeem en met het behalen van de NEN7510 wordt toegang tot dossiers strak gemonitord en bent u ervan verzekerd dat dit veilig gebeurt. 

Nieuwsgierig geworden naar onze mogelijkheden? Neem contact op via het contactformulier.