Mijlpaal: Careweb bestaat 20 jaar!

Opgericht in 2003 was Careweb al gelijk vooruitstrevend. Het eerste ECD in wording kwam op de markt. Een nieuw soort applicatie voor registratie en declaratie. Dat was er nog niet. Na jaren van ontwikkelen was Careweb geboren!

Careweb kwam onder hogedruk tot stand. Het was net na 2000 toen er grote veranderingen in de zorg gaande waren. Veel zorginstellingen kende toen budget financiering. Een instelling kreeg een vooraf bepaald bedrag en er werden afspraken gemaakt welke zorg daarvoor geleverd zou gaan worden. Deze zorg werd beschreven in soms meters dikke documenten over wat wanneer aan wie en hoeveel geleverd zou worden.

Begin 2000 werd het boter-bij-de-vis principe ingevoerd. Eerst aantoonbaar zorg verlenen, daarna pas betaald worden. Veel instellingen kregen voorschotten, die later alsnog verantwoord moesten worden. In die periode begon het ministerie ook met het vragen van de grote rapportages als Ladis en Zorgis. Een van deze rapportages was de trigger voor Centrum Maliebaan om een nieuw systeem te ontwikkelen. Centrum Maliebaan stemde ermee in een systeem te ontwikkelen waarin alle relevante informatie, op een voor de hulpverleners gemakkelijk en gebruiksvriendelijk manier, werd vastgelegd en de rapportage achteraf bepaald zouden worden. De gedachte was dat er nooit meer gerapporteerd kon worden dan er daadwerkelijk gebeurde.

Een organisatie verandert snel en fundamenteel. Maar de relatie tussen de organisatie en haar klanten is vaak stabiel. Om de organisatie onder alle veranderingen te blijven ondersteunen is focus op die relatie belangrijk. In principe alleen om feiten vast te leggen. Feiten veranderen niet meer, maar kunnen gebruikt worden voor verschillende rapportages. De focus ligt altijd op wat iemand feitelijk doet, van hoe laat tot hoe laat en wie daarbij betrokken zijn. Deze informatie kan op vele manieren geïnterpreteerd worden. Als agenda, in het dossier en voor de financiële verrekening. De toegang tot cliënt data is onderdeel van de feitelijke gegevens. Deze wordt afgeleid van de betrokkenheid bij een behandeling.

Tegenwoordig heeft Careweb rond de 6.000 gebruikers en beheert daarmee de gegevens van miljoenen cliënten. Het totale declaratie bedrag voor de klanten is over de 200 miljoen euro per jaar. Careweb is een pionier geweest op het gebied van zorgadministratie waarvan hulpverleners al 20 jaar profiteren. We zijn NEN 7510 en voor het tiende jaar op rij ISAE 3402 type 2 gecertificeerd.

Careweb is de eerste applicatie voor zorgmanagement die compliance met de NZa beleidsregels voor het Zorgprestatiemodel met een ISAE3402 type II verklaring heeft geborgd. Groot voordeel, de accountants van onze klanten hoeven de software niet meer te testen wat een grote besparing is op de accountantskosten.

Careweb werkt op een manier die verantwoordelijk, meedenkend, transparant en toonaangevend is. Duurzaam, maatschappelijk betrokken en nog steeds vooruitstrevend.

De certificeringen van Careweb

Het bedrijfsproces bij Careweb, de informatiebeveiliging en conformering aan alle toepasselijke wettelijke vereisten zijn formeel geborgd in certificeringen met namen als NEN 7510, ISAE 3402 type II en Medmij. Careweb is daarnaast een ‘Goed Beheerd Zorgsysteem’ (GBZ) in het kader van onze koppeling met het Landelijk Schakelpunt (LSP). Careweb investeert in de jaarlijks terugkerende audits voor deze certificeringen. Waar is dat goed voor? Wat schiet je hiermee op?

Elektronisch declareren

elektronisch declareren

Declareren gaat normaliter heel eenvoudig via Careweb. Maar in de praktijk komt er helaas weleens een set declaraties terug.

Een van de oorzaken is dat verschillende zorgverzekeraars verschillende eisen kunnen stellen aan de declaratie. Nu zijn het vooral de gemeenten die niet de ‘standaard administratieprotocollen (SAP)’ volgen en eigen eisen stellen aan de declaratie.

Door de (stijgende) bureaucratie bij de zorgverzekeraars komt het belang van de verzekerde onder druk te staan. Professionals in de zorg werken vanuit een roeping. Zij zetten zich volledig in om cliënten beter maken. Maar moeten zich nog altijd met zaken bezighouden die hier weinig mee te maken hebben. Stapels administratie, regels en rompslomp, onderhandelingen met zorgverzekeraars en onzekerheid over contractering. Het leidt allemaal af van het goed uitoefenen van hun vak, zorg verlenen!

Het bedrijfsbelang van zorgverzekeraars lijkt te zijn gericht op het zo snel mogelijk premies incasseren en zo weinig en laat mogelijk uitbetalen. Careweb biedt een tegenwicht en kiest altijd voor de belangen van de hulpverleners en hun cliënten.

We gaan geen discussies aan met de verzekeraars maar we passen ons flexibel aan en anticiperen op de bureaucratische beslommeringen.

’s Nachts laten we onze computers alle facturen nalopen om te zien of er nog extra inkomsten zijn naar aanleiding van nagekomen tijdregistraties, bijvoorbeeld door een hulpverlener die terugkomt van een vakantie. Indien de systemen extra inkomsten zien, genereert het een creditnota om de mogelijke extra inkomsten binnen te halen.

Careweb heeft de allerhoogste certificering, ISAE3402 Type II, om de juistheid van onze berekeningen te garanderen. We bijven zoeken naar nieuwe opties om de hulpverleners makkelijk inzicht te geven zodat ze altijd weten waar ze aan toe zijn.

Declareren met Careweb leidt tot een efficiënt declaratieproces, minder administratieve lasten, betere transparantie en controle, betere samenwerking tussen zorgverleners en het allerbelangrijkste, je creëert tijd voor zorg!