Nieuwe Careweb agenda: registreren was nog nooit zo makkelijk

Na vijftien jaar is een droom uitgekomen: de nieuwe Careweb agenda is beschikbaar, met alle relevante vertrouwde functionaliteit en met belangrijke nieuwe mogelijkheden, die de registratie binnen GGZ en sociaal domein, nog makkelijker maken.

Account manager Marcel Heiwegen: ‘de Careweb agenda vormt voor de hulpverlener het hart van de applicatie. Begintijd, eindtijd, wie waren aanwezig in welke rol en wat is besproken: voor de hulpverlener is dat negentig procent van alles wat hij of zij wil vastleggen. Vanuit de financiers moeten dan nog enkele gegevens worden toegevoegd, zoals welk product of welke activiteit is geleverd. Ook dat kan met enkele muisklikken in hetzelfde agenda scherm. Zo brengen wij de opgelegde administratie vrijwel terug tot intuïtieve registratie en ervaart de hulpverlener minimale administratieve druk vanuit de applicatie. En dat maakt tijd vrij voor zorg en daar moet het altijd op de allereerste plaats om gaan.’

Makkelijke inzage in agenda van collega’s: een lang gekoesterde wens

Een lang gekoesterde wens van klanten is in vervulling gegaan: het is makkelijker geworden om afspraken met collega’s te plannen vanuit de eigen agenda. Waar je voorheen groepsagenda’s kon en moest definiëren om inzicht te krijgen in agenda’s van collega’s, kun je nu met een eenvoudige zoekfunctie de agenda van een collega parallel aan je eigen agenda in beeld brengen. Zo kun je direct zien, wanneer een collega voor overleg of multidisciplinair werken beschikbaar is. De agenda van de collega wordt inzichtelijk, overigens zonder dat je als hulpverlener of secretariaatsmedewerker gegevens in die agenda ziet, die voor jou vanuit privacy-regels afgeschermd moeten worden.

Qruun Schram, Sales a.i.: In het DNA van Careweb zit het beschermen van privacy opgesloten, simpelweg omdat we willen dat onze gebruikers altijd kunnen voldoen aan de meest strikte uitleg van de privacy wetgeving. Vanwege de tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van BIG geregistreerden is dit van het allergrootste belang. Helaas worden we in de landelijke media steeds vaker geconfronteerd met lekken van gegevens of ongewenste inzichtelijkheid van gegevens op bijvoorbeeld gemeentelijk niveau. Careweb heeft een opbouw die het mogelijk maakt te voldoen aan de strengste regels en we hebben er alles aan gedaan om dit praktisch zo makkelijk mogelijk te maken. Privacybescherming kost enige moeite, maar met Careweb is die gelukkig te overzien.

Vergemakkelijken van honderd procent registratie

Een tweede belangrijke functionaliteit die de pilot gebruikers ontzettend goed bevalt is de intelligente coach in de agenda, die voorstellen doet voor het oplossen van overlappingen en het opvullen van kleine gaten. Met een muisklik kan de hulpverlener een afspraak aansluitend maken op een geplande afspraak in de agenda. Mocht een afspraak worden onderbroken door bijvoorbeeld een spoedtelefoontje, dan kan met deze functie in een handomdraai correct worden geregistreerd hoe dit interfereerde met de lopende afspraak.

Opsplitsen afspraak in directe en indirecte tijd

Binnen Careweb is het altijd mogelijk geweest om te werken met normtijden voor activiteiten, waar het gaat om opdeling in directe en indirecte tijd. Echter: normtijden zijn potentieel een vervuiling van de management-informatie. Heiwegen: ‘Uiteindelijk gaat het om het registreren van de precieze feiten, zodat verantwoording, declaratie en budgettering tot op de minuut nauwkeurig kunnen geschieden, zonder dat dit enorm veel rompslomp creëert voor de hulpverlener. Met een fraaie nieuwe functie in de agenda, kan de hulpverlener nu zelf een afspraak snel opknippen in directe en indirecte tijd, zonder dat we voor normtijden hebben hoeven kiezen.

ISAE3402 type 2 verklaring: nog altijd uniek

Uiteindelijk is de agenda de bron van de productiegegevens. Als de hulpverlener de agenda goed bijhoudt, kan er qua validatie, declaratie, verantwoording en budgettering van plafonds, niet zo heel veel meer misgaan. De correctheid van de declaraties en verantwoording wordt al vele jaren onderschreven met de ISAE3402 type 2 verklaring, welke centraal op de applicatie door de controlerende accountant kan worden verstrekt. Schram: ‘Careweb is een unieke multitenant applicatie, waarbij alle klanten zonder het te merken gebruik maken van een centrale motor voor al hun registraties, validaties, declaraties en verantwoording. Deze motor onderhouden wij centraal en een accountant die deze motor audit, doet daarmee een audit voor alle instellingen, waar het gaat om correcte mechanismen.’

Andere applicaties schermen ook met een ISAE3402 verklaring, echter, het gaat hier nooit om validaties en declaraties, maar om deelgebieden zoals de opslag van gegevens. Schram: ‘Als instelling ben je alleen met Careweb verzekerd van een forse besparing op accountantskosten voor de audit van het onderdeel correctheid declaraties conform regelgeving. Daarnaast hoeven onze instellingen dankzij de ISAE3402 type 2 verklaring een inspectie van de zorgverzekeraar voor de correctheid van ingeleverde declaraties over eerdere jaren, niet te vrezen. Steeds meer instellingen kiezen om die reden voor Careweb.

Medior Java Developer in Utrecht (32-40 uur)

Careweb is een groeiend en innovatief softwarebedrijf op het gebied van zorg. Careweb is het grootste multi-tenant EPD in de (private) cloud.

We hebben maar één focus; verminder de administratieve werkzaamheden zodat hulpverleners hun tijd kunnen besteden aan cliënten in de specialistische- en basis GGZ, WMO, WLZ, forensische zorg en jeugdzorg.

Bij Careweb geloven we in ons product. We maken software, maar we zien onszelf als onderdeel van de zorg en proberen deze te verbeteren. Kernwaarden binnen Careweb zijn: kwaliteit, autonomie, duurzaamheid en eerlijkheid. We rekenen op elkaar, steunen elkaar en mijden de confrontatie niet. Bij Careweb heerst een informele cultuur, waarin eigen inbreng en verantwoordelijkheid een grote rol spelen. Careweb is uniek, veelzijdig, transparant en betrokken.

Jouw rol

Innovatie en nieuwe technieken gebruiken om de zorg te verbeteren is wat er bij ons centraal staat. Je wilt in een team kunnen ontwikkelen en state-of-the-art software maken die garandeert dat er meer tijd naar de zorg gaat. Nieuwe functionaliteiten bedenken en deze ook bouwen. Iedereen heeft zijn eigen talent, en deze baan biedt je de mogelijkheid om deze talenten verder te kunnen ontwikkelen en uit te breiden. Je bent niet bang om verantwoordelijkheden op je te nemen en naar je toe te trekken.

In deze medior functie draag je bij aan backend ontwikkelingen van Careweb onder supervisie van een senior. Je werkt nauw samen met frontend collega’s om de communicatie tussen frontend en backend op te zetten. Je spart met collega’s over de beste oplossingen voor nu en in de toekomst. Niet alleen de problemen van vandaag oplossen, maar vooral voorsprong creëren voor morgen is van groot belang. Onze developers zijn de spil van de organisatie en zijn verantwoordelijk voor het grootste single-instance webbased Elektronisch Patiënten Dossier van Nederland. Wij gaan voor optimaal gebruikersgemak met de hoogste privacybescherming.

Wij bieden jou

 • Uitdagend en maatschappelijk relevant werk in de zorg
 • Flexibele werktijden
 • Optie tot winstdelingsregeling
 • Wekelijkse vrijdagmiddagborrels
 • Elke dinsdag bootcamp onder begeleiding van een personal trainer

We gebruiken de volgende tools en technieken

 • Buildstraat: Git, Gradle, IntelliJ, Nexus.
 • Backend: MS SQL Server, Karaf OSGi/WEB container, Hibernate 3, Spring 3, Apache CXF, ActiveMQ, EhCache, XStream, Xalan, JUnit/Mockito
 • Frontend: JSP, jQuery, Typescript, React, Flux, JSS.

Onze applicatie heeft diverse koppelingen met andere systemen via SOAP en REST interfaces. Met behulp van XSLT plugins kunnen onze klanten het systeem uitbreiden met eigen schermen, exports en dossiercontroles. 

Wij vragen van jou

 • WO denk- en werkniveau
 • Minimaal 2 jaar ervaring met Java EE
 • Kennis van Java-gerelateerde frameworks en technieken, zoals Spring, Hibernate en Maven
 • Kennis van REST en SOAP
 • Een oplossing- en klantgerichte instelling

Stuur jouw CV en motivatiebrief naar sales@careweb.nl en wij nemen contact met je op.

Nieuws: ISAE 3402 Type 2 over 2019 behaald!

Careweb heeft voor de zevende maal op rij de ISAE3402-verklaring voor SGGZ, BGGZ en Forensische DBC’s

Met trots informeren wij u dat Careweb succesvol de centraal uitgevoerde audit van de onafhankelijke accountant van Adbeco heeft doorstaan voor wat betreft de correctheid van de facturen over 2019 voor S-GGZ, Basis-GGZ (GBGGZ) en Forensische DBC’s. Op basis van de audit heeft de accountant ons wederom een ISAE3402 ‘goedkeurende verklaring’ type 2 afgegeven, intussen de zevende maal op rij, ongeëvenaard voor zorgmanagement systemen binnen de GGZ, er is geen andere applicatie bekend die dit kan bieden.

De type 2 verklaring onderscheidt zich van de type 1 verklaring, in de zin dat Careweb niet alleen heeft aangetoond dat de declaraties over 2019 kloppen, maar tevens dat de processen binnen Careweb op orde zijn om ook voor de toekomst te verwachten dat de declaratie-mechanismen conform wet- en regelgeving zullen functioneren.

Centrale audit volstaat

Omdat Careweb als multitenant applicatie is opgebouwd, volstaat één centrale audit: al onze klanten maken zonder dat zij het merken gebruik van de centrale declaratie-mechanismen. Andere applicaties hebben per instelling een implementatie van deze mechanismen, waardoor iedere instelling die niet met Careweb werkt, separaat ge-audit moet worden voor correctheid van de declaraties. Dit kost tijd en dus geld. 

Careweb laat centraal de audit plaatsvinden, welke geldig is voor al onze klanten!

Handreiking Slim Registreren GGZ: Careweb biedt de functionaliteit

Het tekort aan hulpverleners binnen de zorg is een snel groeiend probleem. Intussen wordt de opvatting breed gedragen dat een deel van de oplossing kan komen uit het verminderen van de administratieve lastendruk op het niveau van zorgverleners. Zij zijn het immers die de afgelopen jaren geconfronteerd zijn met heel veel extra administratieve handelingen teneinde hun zorg tot in detail te verantwoorden. De zorgverzekeraars en kwaliteitsinstituten die met hen de instellingen binnen kwamen en natuurlijk de bijna 400 gemeenten: iedereen wilde iets, moest iets, verlangde iets van de instellingen waarmee zij contracten sloten.

Intussen hebben de inzichten geleid tot een Bestuurlijk Akkoord GGZ 2019 t/m 2022, waarvan de kern is dat de administratieve lastenverlichting binnen de (forensische) GGZ instellingen teruggebracht kan worden met minimaal 25%, leidend tot 750 FTE extra zorgtijd binnen de huidige formatie van 22.000 FTE. Voor een instelling met bv 500 FTE vertegenwoordigt dat zomaar een besparing van €1.000.000 per jaar. Meer informatie vindt u op de website.

Registratie Indirecte tijd: dat kan anders

Indirecte tijd registratie is voor veel hulpverleners een grote administratieve last. Instellingen willen hier minder tijd aan besteden, maar vinden het lastig dit in de praktijk te organiseren. VWS heeft de handreiking samen met GGZ Nederland, de NZa, ZN en de Taskforce forensische zorg ontwikkeld, om een bedding te geven voor initiatieven die genomen worden.

Careweb biedt functionaliteit

Het niet hoeven registreren van Indirecte tijd, bespaart minimaal 5 à 10 minuten per dag, volgens de notitie. Maar onze inschatting is dat het zomaar een heel stuk meer kan zijn. Hoe dan ook is het de moeite waard om functionaliteit te realiseren, waarmee het voor de hulpverleners een stuk makkelijker wordt het totaal van een sessie snel op te splitsen in standaardverdeling van directe en indirecte tijd, en met 22.000 FTE aan behandelaars loopt dat snel op. Voor een middelgrote GGZ-instelling met zo’n 500 FTE aan behandelaars scheelt het bijvoorbeeld 15 FTE (wat neerkomt op ongeveer 1 miljoen euro per jaar).

De NZa-regels bieden de mogelijkheid om in plaats van de werkelijke indirecte tijd, standaardtijden te hanteren. Het advies is om dit af te stemmen met de zorgverzekeraar. Overigens wordt geadviseerd om de wijze van standaardiseren af te stemmen met de zorgverzekeraar.

Binnen Careweb is het mogelijk om over een langere periode de gegevens te bekijken van gemiddelde indirecte tijd versus directe tijd per type activiteit. Daarmee heeft u de basis voor een standaardisatie binnen de agenda: een hulpverlener kan met een druk op de knop een activiteit splitsen in Directe tijd en Standaard indirecte tijd. Op die manier besparen we een aantal muisklikken: indirecte tijd kan vanuit de directe tijd afspraak worden gegenereerd. 

Tot slot

Wanneer wordt afgeweken van de regelgeving, kan via een experiment een administratieve lastenverlichting ingezet worden. Een experiment wordt samen met de zorgverzekeraar bij de NZa ingediend, daarbij is dus sprake van een akkoord op de nieuwe werkwijze. Meer informatie hierover vindt u hier.

De handvatten die worden gegeven zijn bruikbaar totdat het nieuwe zorgprestatiemodel voor de GGZ en FZ ingevoerd wordt.