Financieringsvormen

Welke financieringsregimes ondersteunt Careweb?

Careweb ondersteunt veel financieringsregimes die allemaal in dezelfde agenda gebruikt kunnen worden. Zo kan een instelling veel verschillende soorten zorg leveren. De soorten activiteiten die in de agenda geregistreerd zijn, worden slechts anders geïnterpreteerd en via aparte standaarden financieel afgehandeld. Meestal worden de declaratieberichten via VECOZO verzonden en is de afhandeling in Careweb vrijwel automatisch in te stellen. Als declaratieberichten verzonden worden naar een extern portaal, zijn de berichten volgens de iStandaarden te downloaden. Ook is het mogelijk om volgens de standaarden de papieren facturen te exporteren. 

Deze financieringsregimes ondersteunt Careweb:

  • de basis- en gespecialiseerde GGZ (GBGGZ, SGGZ)
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
  • de Jeugdwet (Jw),
  • de Wet langdurige zorg (Wlz), in natura of PGB,
  • Zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG-zorg)
  • Forensische Zorg (FZ)
  • eigen betaling of particulier vergoede zorg.