Forensische Zorg registreren en declareren met Careweb volgens het zorgprestatiemodel

Registreren, valideren en declareren van FZ volgens het zorgprestatiemodel: Careweb maakt het eenvoudig voor kleine en grote instellingen. De Forensische Zorg, voorheen de DBC’s oftewel de DBBC’s, kunnen al vanaf de allereerste fase rond 2005 met Careweb gedeclareerd worden, simpelweg omdat Careweb altijd een groot aantal instellingen met een forensische tak tot de klantengroep mocht rekenen. Tegenwoordig kan dit uiteraard ook volgens de spelregels van het zorgprestatiemodel.

Careweb uitsluitend aanschaffen voor declaratie van uw Forensische Zorg: het kan

U heeft als instelling mogelijk al een EPD en zorgmanagement systeem draaien en u bent daar grosso modo tevreden over. Tegelijkertijd zoekt u een registratie- en declaratie oplossing voor een aantal Forensische Zorg cliënten. Een oplossing die zo min mogelijk extra werk oplevert en naast uw huidige applicatie geïmplementeerd kan worden.

Dan bent u bij ons aan het goede adres.

Wij bieden u graag de mogelijkheid voor een beperkte implementatie, desnoods voor enkele medewerkers, waarmee u uw FZ kunt afhandelen conform Vecozo standaarden, zonder gedoe.

Wij hopen natuurlijk dat het gebruiksgemak van Careweb u overtuigt om Careweb breder binnen uw instelling in te zetten, maar een keuze voor onze FZ-implementatie verplicht u tot niets.

jeugdzorg epd

Relevante gegevens en geïntegreerde agenda

Stel u kiest voor Careweb, wat gebeurt er dan precies?
U krijgt van ons een eigen Careweb omgeving, 100% webbased, die uw instelling zelf beheert. Doorgaans wordt dit door een klein team van enkele medewerkers uitgevoerd. Onze helpdesk staat na de initiële trainingen altijd stand-by om uw medewerkers bij vragen bij te staan.

Binnen Careweb voeren uw medewerkers relevante hulpverleners en cliënten op (vaak beginnen we hiermee in de training als praktische opdracht) en kan de registratie starten. Careweb heeft een geïntegreerde gebruiksvriendelijke agenda, waarin de hulpverleners hun verrichtingen en activiteiten registreren. Aan de ‘achterkant’ van de agenda worden alle registraties geïnterpreteerd: minuten worden verdeeld als er meerdere cliënten betrokken waren, meerdere hulpverleners op één cliënt (bv tijdens een MDO) worden herkend, directe en indirecte tijd wordt onmiddelijk geïnterpreteerd. Careweb rekent kortom op basis van alle registraties in de verschillende agenda’s precies uit hoe de zorg aan de cliënt eruit heeft gezien.

Let op: het is ook mogelijk om de agenda te vullen op basis van een bestand: als uw huidige pakket een passende dataset kan maken, kan deze in Careweb worden ingelezen en resteert slechts het eenmalig invullen van de relevante zorgprestatiemodel gegevens.

In de Careweb agenda is een coachings-functie opgenomen, die direct signaleert als bijvoorbeeld registraties niet in lijn zijn met wet- en regelgeving, dan wel beslissingen zoals die binnen uw instelling zijn genomen (regels). Hierbij is het doel steeds om fouten te voorkomen zo gauw deze zich voordoen, zodat er niet achteraf veel tijd geïnvesteerd hoeft te worden in het nazoeken en oplossen van de registratiefouten en validatie-meldingen.

Interactieve epd
* fictieve agenda & cliënten

Managementinformatie, retourberichten, FZ 811 en FZ 812

Alle informatie uit de agenda’s wordt voor validatie en declaratie gecombineerd met de zorginhoudelijke gegevens: DSM 5, zorgtraject incl. gerechtelijke componenten. Op ieder moment is er in Careweb informatie beschikbaar over de stand van zaken, onderhanden werk, status ten opzichte van de contractvoorwaarden met de betalende instantie etc. Validatie-meldingen zijn specifiek, met vaak directe koppelingen naar de relevante pagina of agenda voor correctie. Kortom u ziet op elk moment van alle componenten welke zaken ‘op groen’ staan en welke zaken nog niet op orde zijn.

Als u de correcte declaratie vrijgeeft voor aanlevering, wordt deze via het Vecozo portaal gedeclareerd en zal de retourinformatie automatisch worden ingelezen als deze beschikbaar komt. Op ieder moment is voor u inzichtelijk welke declaraties zijn ingediend en wat de status is: van in behandeling tot betaald.
Voor de financiële verantwoording houdt Careweb zich volledig aan de berichtenstructuur van het Ministerie van Justitie zoals die ook geldt voor de Dienst Justitiële Inrichtingen: de FZ811 en FZ812 maken integraal onderdeel uit van uw Careweb omgeving.

Implementatie en kosten

Voor een beperkte implementatie voor uw instelling maken we graag een maatwerk offerte. Omdat Careweb 100% webbased is, hoeven we niets op uw servers of computers te installeren. De financieringsstroom zit in onze Careweb-cloud en het is voor ons een kwestie van ‘aanzetten’ binnen uw virtuele Careweb-instelling. Daarna zullen enkele van uw medewerkers training ontvangen, zodat zij registratie-, declaratie- en beheergegevens zelf kunnen uitvoeren. De kosten die wij in rekening brengen zijn geheel gerelateerd aan de hoeveelheid zorg die geregistreerd wordt op de cliënten. Anders gezegd: als u groeit, groeien wij een beetje met u mee.

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op.