Handreiking Slim Registreren GGZ: Careweb biedt de functionaliteit

Het tekort aan hulpverleners binnen de zorg is een snel groeiend probleem. Intussen wordt de opvatting breed gedragen dat een deel van de oplossing kan komen uit het verminderen van de administratieve lastendruk op het niveau van zorgverleners. Zij zijn het immers die de afgelopen jaren geconfronteerd zijn met heel veel extra administratieve handelingen teneinde hun zorg tot in detail te verantwoorden. De zorgverzekeraars en kwaliteitsinstituten die met hen de instellingen binnen kwamen en natuurlijk de bijna 400 gemeenten: iedereen wilde iets, moest iets, verlangde iets van de instellingen waarmee zij contracten sloten.

Intussen hebben de inzichten geleid tot een Bestuurlijk Akkoord GGZ 2019 t/m 2022, waarvan de kern is dat de administratieve lastenverlichting binnen de (forensische) GGZ instellingen teruggebracht kan worden met minimaal 25%, leidend tot 750 FTE extra zorgtijd binnen de huidige formatie van 22.000 FTE. Voor een instelling met bv 500 FTE vertegenwoordigt dat zomaar een besparing van €1.000.000 per jaar. Meer informatie vindt u op de website.

Registratie Indirecte tijd: dat kan anders

Indirecte tijd registratie is voor veel hulpverleners een grote administratieve last. Instellingen willen hier minder tijd aan besteden, maar vinden het lastig dit in de praktijk te organiseren. VWS heeft de handreiking samen met GGZ Nederland, de NZa, ZN en de Taskforce forensische zorg ontwikkeld, om een bedding te geven voor initiatieven die genomen worden.

Careweb biedt functionaliteit

Het niet hoeven registreren van Indirecte tijd, bespaart minimaal 5 à 10 minuten per dag, volgens de notitie. Maar onze inschatting is dat het zomaar een heel stuk meer kan zijn. Hoe dan ook is het de moeite waard om functionaliteit te realiseren, waarmee het voor de hulpverleners een stuk makkelijker wordt het totaal van een sessie snel op te splitsen in standaardverdeling van directe en indirecte tijd, en met 22.000 FTE aan behandelaars loopt dat snel op. Voor een middelgrote GGZ-instelling met zo’n 500 FTE aan behandelaars scheelt het bijvoorbeeld 15 FTE (wat neerkomt op ongeveer 1 miljoen euro per jaar).

De NZa-regels bieden de mogelijkheid om in plaats van de werkelijke indirecte tijd, standaardtijden te hanteren. Het advies is om dit af te stemmen met de zorgverzekeraar. Overigens wordt geadviseerd om de wijze van standaardiseren af te stemmen met de zorgverzekeraar.

Binnen Careweb is het mogelijk om over een langere periode de gegevens te bekijken van gemiddelde indirecte tijd versus directe tijd per type activiteit. Daarmee heeft u de basis voor een standaardisatie binnen de agenda: een hulpverlener kan met een druk op de knop een activiteit splitsen in Directe tijd en Standaard indirecte tijd. Op die manier besparen we een aantal muisklikken: indirecte tijd kan vanuit de directe tijd afspraak worden gegenereerd. 

Tot slot

Wanneer wordt afgeweken van de regelgeving, kan via een experiment een administratieve lastenverlichting ingezet worden. Een experiment wordt samen met de zorgverzekeraar bij de NZa ingediend, daarbij is dus sprake van een akkoord op de nieuwe werkwijze. Meer informatie hierover vindt u hier.

De handvatten die worden gegeven zijn bruikbaar totdat het nieuwe zorgprestatiemodel voor de GGZ en FZ ingevoerd wordt.