Het Zorgprestatiemodel 2022 binnen Careweb

Vanaf 1 januari 2022 vervalt het huidige financieringssysteem van DBC’s GGZ en Forensische DBC’s en komt daarvoor het nieuwe Zorgprestatiemodel (ZPM) in de plaats. Careweb bereidt zich als toonaangevend zorgmanagement systeem binnen de GGZ hierop vanaf begin 2021 voor. Doelstelling is een naadloze jaarovergang van 2021 naar 2022 voor Careweb gebruikers te realiseren. Omdat eerdere grote stelselwijzigingen zoals de invoering van de DBC GGZ systematiek en later de decentralisatie naar de gemeenten van Jeugd GGZ, WLZ en WMO met goed gevolg zijn volbracht, is er alle aanleiding om ook deze verandering met vertrouwen tegemoet te treden.

Is uw EPD leverancier tijdig klaar?

Een aantal aanbieders van EPD’s zal de overgang naar het Zorgprestatiemodel niet- of niet makkelijk kunnen maken, zo is de verwachting. Voor een aantal praktijken en instellingen start dan ook een zoektocht naar een nieuw EPD en Zorgmanagementsysteem. De continuïteit van de instelling kan immers bedreigd worden, als declaraties en verantwoording niet tot stand komen. Voor hen is Careweb wellicht een uitkomst. Iedere hulpverlener is intussen gewend aan een online agenda, binnen Careweb is het bijhouden van die agenda direct het vastleggen van de zorgproductie! Met een minimale training en inspanning van de hulpverleners, kan de instelling dus door met declareren en verantwoording.

Hoe Careweb dat doet

Kerngedachte: de hulpverlener blijft gewoon de eigen Careweb-agenda in het EPD bijhouden, aan de achterkant wordt geregeld dat de vertaling naar de producten in het Zorgprestatiemodel plaats vindt. Anders gezegd: in de agenda worden de feiten vastgelegd: wie waren er bij elkaar van hoe laat tot hoe laat en welk product werd er geleverd? Aan de achterkant vindt vervolgens binnen Careweb de interpretatie van die feiten plaats: moeten de minuten worden geteld? gaat het om een ‘prestatie’? moeten minuten worden opgedeeld? Daarnaast biedt deze interpretatie aan de achterkant de mogelijkheid om naast de declaraties en verantwoording ook direct inzicht te krijgen in feitelijke tijdbesteding. Zo voorziet Careweb vanuit dit registratie-mechanisme in de agenda de instelling van kloppende ‘kosten en opbrengsten’ informatie, die bovendien al jaren is beloond met een ISAE3402 type 2 goedkeurende verklaring.

Doel Zorgprestatiemodel

Met de invoering van dit nieuwe Zorgprestatiemodel hoopt de Minister meer transparantie en duidelijkheid te creëren. Het moet als het ware mogelijk worden om op de denkbeeldige factuur direct te zien welke zorg-handelingen zijn geleverd voor het gefactureerde bedrag. Daarmee worden de huidige complexe financieringsregels binnen de GGZ sterk vereenvoudigd. Uiteindelijk zijn tien ontwerp-regels opgesteld voor het Zorgprestatiemodel die gezien kunnen worden als positieve doelstellingen. Naast vereenvoudiging hoopt het Ministerie de innovatie meer ruimte te geven en de administratie voor de instellingen sterk te beperken.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen vanuit de beleidsmakers en de voortgang die wij intern maken, om onze klanten optimaal te positioneren vanaf 1 januari 2022. Volgende keer zullen we u informeren wat juist de architectuur van Careweb zo geschikt maakt voor registratie, validatie en declaratie van het Zorgprestatiemodel.